Add more content here...

Konkreta förslag på hur Sverige kan visa ledarskap i en komplex tid

Konkreta förslag på hur Sverige kan visa ledarskap i en komplex tid

Ett råd av namnkunniga profiler inom akademin, näringslivet, politiken och civilsamhället har kartlagt vår tids största utmaningar, samt bidragit med analyser och rekommendationer på åtgärder. Med ett år kvar tills vi har kommit halvvägs till 2030 lanseras ”Svenska lösningar på globala utmaningar” av den oberoende tankesmedjan Global Utmaning som vill problematisera vår tids ödesfrågor och ta fram förslag som leder till handling.

Rapporten, som ska bli årligt återkommande, preciserar över 30 konkreta förslag på svenska lösningar och har skrivits av tio av Global Utmanings seniora experter inom bl.a. klimat, ekologisk ekonomi, energi, finans, global hälsa, juridik och samhällsplanering (se nedan). Författarna har fokuserat på Sveriges förutsättningar för att påverka globalt. Lanseringen äger rum den 15:e oktober med en paneldiskussion som sänds digitalt.

”Världens utmaningar kräver gränsöverskridande lösningar och multilateralt engagemang. Anledningen varför vi har valt ett tydligt svenskt perspektiv när vi identifierade konkreta förslag är vårt stora ansvar i världen. Trots Sveriges storlek riktas världens blickar ofta mot oss och det förväntas att Sverige ska visa ledarskap”, säger Catarina Rolfsdotter-Jansson, rapportens redaktör och ordförande på Global Utmaning.

Rapporten bygger på en enkät utskickad till Global Utmanings över 100 rådgivare, där samhällsproblem först identifierats och därefter rankats. Resultatet är en antologi med tio texter. Bakom analysen och rekommendationerna står tankesmedjans seniora rådgivare samt s.k. Future Thinkers, ett nätverk av unga rådgivare som är anslutna till World Economic Forums Global Shapers Community. Systemtänk har varit central i arbetet.

”Det är lätt att överväldigas av de utmaningar vi står inför i Sverige och världen. Flera av de planetära gränserna är hotade och demokratin är hårt pressad. Samhällsbygget knakar i fogarna pga. bland annat ökad ojämlikhet och skenande klimatförändringar”, säger Tove Ahlström, vd på Global Utmaning. Inför valet nästa år vill med denna rapport bidra med Global Utmanings tvärsektoriella perspektiv på de avgörande frågor som våra politiker har att förhålla sig till.

Digitalt seminarium den 15:e oktober

”Svenska lösningar på globala utmaningar 2021” lanserades under ett panelsamtal:

Ur rapporten:

”Hittills har regeringarnas oförmåga att reformera ekonomi och samhälle som svar på klimatuppvärmningen varit monumental. Sverige (…) är inget undantag”, Kristina Persson (”Den största utmaningen av dem alla – klimatkrisen”)

”Nu står alla länder, partier, parlament och regeringar, inför utmaningar som är större än någonsin sedan fredsslutet 1945 (…) Finns det något hopp? Det finns en god chans att en progressiv transatlantisk agenda kan växa fram – med samsyn om ekonomisk politik, välfärd, klimat och digitala utmaningar”, Allan Larsson (”Demokrati på reträtt – hur illa kan det gå?”).

”De senaste årens utveckling av billig sol- och vindenergi har dock gjort att (…) det blivit möjligt att helt förbjuda kärnvapen så som man tidigare kunnat förbjuda biologiska och kemiska vapen, genom en FN-konvention som röstades igenom 2017. De stora kärnvapenländerna har dock inte visat intresse av att ratificera denna konvention. Inte heller Sverige”, Tomas Kåberger (”Krig som global utmaning”).

”Globala resurser – gränser för tillväxten”, Anders Wijkman

”Antibiotikaresistens – ett globalt hälsohot som behöver mer samarbete”, Tobias Alfvén

”Om protektionisterna får rätt är vi illa ute”, David Olsson

Ladda ner rapporten här.

Mediekontakter

För ytterligare pressmaterial och intervjuförfrågningar till enskilda rapportförfattare, vänligen kontakta Sergio Guimaraes, Global Utmaning, kommunikationschef: sergio.guimaraes@globalutmaning.se, 076 1 789 444

 
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger