Add more content here...

Fackföreningarna och studieförbunden får nu möjlighet att ta på sig ledartröjan i omställningen till ett Sverige med nettonollutsläpp 2045. De är nyckelspelare i “Klimatagendan – Sverige ställer om”, Global Utmanings största projekt någonsin som både LO och TCO står bakom. Organisationen Union to Union stöttar med medel och nu går även Postkodstiftelsen in med 2,4 miljoner för att genom folkbildning och kommunikation ställa om Sverige.

Den oberoende tankesmedjan Global Utmaning samlar nyckelspelare inom näringsliv, politik och samhälle bakom en kraftfull – och rättvis – grön omställning i linje med Sveriges mål om nettonollutsläpp 2045. Klimatagendan är en oberoende samverkansplattform och accelerator för klimatomställningen som består av tre ben: helhetsanalys, policyrekommendationer och kommunikation. Nu får projektet ytterligare stöd. Postkodstiftelsen går in i Klimatagendan med 2,4 miljoner kronor för att möjliggöra kommunikation och folkbildning om Sveriges väg mot nettonollutsläpp.

Dialog och folkbildning

Genom samverkan med fack- och studieförbunden arrangeras breda diskussioner och utbildande insatser gentemot allmänheten kring slutsatserna av den helhetsanalys som projektet bygger på. Studiematerial med fokus på handling tas fram i samarbete med studieförbunden och fackförbunden. Både LO och TCO är samarbetspartner till Klimatagendan.

”Klimatagendan är helt i linje med den globala fackföreningsrörelsens ramverk för en rättvis omställning, Just Transition, som den svenska fackrörelsen samarbetar inom. Det handlar om att säkerställa arbetstagarnas rättigheter och möjligheter till jobb, utbildning och försörjning i omställningen mot en hållbar värld”, säger Johan Hall, internationell klimatstrateg, LO.

Postkodstiftelsens stöd går till kommunikation och folkbildning om lösningarna i den svenska klimatomställningen, med särskilt fokus på fackföreningsrörelsen. Facken, och de 3,5 miljoner arbetstagare som de representerar, måste bli en integrerad del av omställningen och detta utgör en viktig del i kommunikationsarbetet som Postkodstiftelsen nu stödjer.

”Postkodstiftelsen verkar för att främja en positiv samhällsutveckling och söka långsiktiga lösningar på lokala och globala utmaningar. Att accelerera och engagera flera i klimatfrågan är avgörande för att möjliggöra en transition till ett mer hållbart samhälle. Vi är därför glada över att stötta Klimatagendan i deras arbete att nå ut och förankra budskapet om vilka lösningar som finns”, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare, Postkodstiftelsen.

För att klimatomställningen ska kunna genomföras krävs ett kraftfullt politiskt tryck. Det skapas genom förankring av analysens slutsatser i dialog med nyckelaktörer inom politik och samhälle. Ledande representanter från riksdagspartierna och myndigheter engageras i samtal för att öka den politiska samsynen och beslutsviljan för en politik som innebär att vi i Sverige når våra klimatmål och kan påverka andra länder i samma riktning.

”Genom att nå ut brett med kommunikation och dialog om lösningarna ökar vi möjligheten att klimatfrågan frikopplas från höger-vänsterskalans retorik och att takten i förändringsarbetet blir snabbare, både nationellt och lokalt. Klimatagendans långsiktiga ambition är att påverka klimatomställningen även utanför Sveriges gränser, genom att visa att en accelererad och rättvis omställning är möjlig. Vi ser fram emot att inleda vårt samarbete med fack- och studieförbunden och är mycket glada att Postkodstiftelsen möjliggör detta viktig arbete”, säger Tove Ahlström, vd på Global Utmaning.

Kontaktuppgifter:

Tove Ahlström, vd, Tankesmedjan Global Utmaning
tove.ahlstrom@globalutmaning.se, 0761 64 06 11

Kristina Persson, grundare och hedersordförande Global Utmaning, initiativtagare Klimatagendan
kristpers@gmail.com, 0705 95 99 48

Johan Hall, internationell klimatutredare, LO
johan.hall@lo.se, 0706 49 26 06

Marie Dahllöf, generalsekreterare, Postkodstiftelsen
marie.dahllof@postkodstiftelsen.se, 0730 84 28 69
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger