Add more content here...

”Att vidta klimatåtgärder är den största hälsomöjligheten vi har under 2000-talet”

”Att vidta klimatåtgärder är den största hälsomöjligheten vi har under 2000-talet”

Vem vill investera i klimatåtgärder egentligen? Det är både dyrt och svårt att överskåda investeringens effekter på lång sikt. Eller är det verkligen så? Eva Alfredsson, forskare på KTH och analytiker på Tillväxtanalys, menar istället att tillsynes kostsamma klimatåtgärder har en stor samhällsnytta. I del fyra av Tankesmedjan Global Utmanings serie forskningsföreläsningar på Folkuniversitet i Stockholm presenterade Eva sin forskning om den kortsiktiga och långsiktiga nyttan av klimatåtgärder.

Eva Alfredsson fick i uppdrag av Miljömålsberedningen att undersöka hur vi mäter klimatkostnader och nyttor av klimatåtgärder. Under arbetet blev det, enligt Eva, tydligt att det finns en stor kunskapslucka om nyttan av att faktiskt vidta klimatåtgärder – i många fall är nyttorna större än kostnaderna för klimatåtgärderna, visade Eva. Samtidigt är det viktigt att påpeka att det är svårt att utfärda korrekta prognoser med klimatekonomiska modeller. Ett exempel är förra årets nobelpristagare i ekonomi, William Nordhaus, som fick priset för sin modell som beskriver samspelet mellan ekonomi och klimat. Nordhaus kommer fram till att en optimal temperaturhöjning ligger runt 4 grader Celsius. Den som är någorlunda insatt i dagens klimatdebatt och Parisavtalets målsättningar reagerar nog på detta. Men detta är bara ett exempel på svårigheterna med klimatekonomiska modeller, menar Eva.

Förutom svårigheterna med att göra prognoser finns det ytterligare en sak som de flesta klimatekonomiska modeller har gemensamt, nästan alla underskattar kostnaden för klimatförändringar. Samhället är betydligt mer känsligt än vad vi tidigare förutspått, samtidigt som värdet av ekosystemtjänster är väldigt svåra att mäta.

”Det är kul att få prata om positiva aspekter av klimatfrågan ibland, det är inte så ofta man får göra det”

Samtidigt som effekterna av klimatförändringarna ofta underskattas, så finns det positiva effekter av de flesta klimatåtgärder. Slutsatsen i Evas arbete med Miljömålsberedningen är att nyttorna av de kostsamma klimatåtgärderna vi måste ta är betydligt större än kostnaderna själva. Kostnaden för klimatåtgärder är alltså betydligt lägre än kostnaden av att inte göra någonting, menar Eva. Att bygga cykelbanor är inte bara bra för att minska biltrafiken, det har även positiva hälsofördelar. Att vidta kostsamma klimatåtgärder kan således vara det billigaste sättet att bekämpa flera av dagens stora samhällsutmaningar.
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger