Add more content here...

Rapportlansering: En social bopolitik för Sverige

Publikationen bygger vidare på antologin från 2019 års – En ny plattform för att lösa bostadsfråganoch samlar slutsatserna från Global Utmanings policy dialoger som ägde rum under våren 2020. Författare av rapporten är en grupp av Global Utmanings bopolitiska rådgivare; Carl-Johan Engström, Christer Larsson, Monica von Schmalensee och Sophie Nachemson-Ekwall. I ”En social bopolitik för Sverige”, redogör författarna för det bopolitiska läget och formulerar en rad rekommendationer för att kunna lösa problematiken i fem områden som identifierats som grundläggande för en social bopolitik; boendeformer, befintliga beståndet, byggande, finansiering, och samverkan och ansvarsfördelning.
“Det är glädjande att Global Utmanings rapport kommer med relevant analys och förslag kommer när frågan om gott boende är viktigare än någonsin. Det är även viktigt att rapporten konstaterar att bostadssituationen har blivit allt mer prekär för många grupper och att bostadsfrågan kan inte skiljas från hållbar stadsutveckling. Det hörs alltför sällan“, säger Elin Olsson, statssekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister samt biträdande finansminister.