Add more content here...

Automatiskt utkast

Tillsammans för en inkluderande stadsutveckling

Över 65 procent av delmålen i Agenda 2030 är beroende av beslut som fattas av kommunala och regionala aktörer. Hur våra samhällen utvecklas lokalt är därför helt avgörande för hur vi tillsammans ställer om till ett fossilfritt, jämlikt och hållbart samhälle. På inbjudan av Förenta Nationerna har Tankesmedjan Tankesmedjan Global Utmaning etablerat den senaste i raden av åtta globala hubbar för att stärka lokala aktörers arbete med Agenda 2030. 

Vad är Sweden Local2030 Hub?

Sweden Local2030 Hub har etablerats på inbjudan av FN:s generalsekreterares kansli med målet att främja hållbar och inkluderande stadsutveckling. Hubben är en samlingsplats för organisationer, kommuner, forskningsinstitut, företag och nätverk som är nyckelaktörer för lokalt genomförande av FN:s globala hållbarhetsmål.

“This new Sweden Local2030 Hub is providing crucial leadership and solutions to help us get on track towards achieving the 2030 Agenda.”

Lara Blanco Rothe, Deputy Director of the Sustainable Development Unit, Executive Office of the Secretary-General

Här kommer en rapport

 

Sverige som globalt föredöme

Sverige har en unik position när det kommer till det lokala genomförandet av Agenda 2030 – ingen annan region i världen kännetecknas av ett så långtgående kommunalt självstyre och omfattande finansiering på lokal nivå som Sverige. Detta är en unik möjlighet och Sverige kan bli världsledande när det kommer till att genomföra Agenda 2030 lokalt. 

FN-hubben stödjer det lokal genomförandet av Agenda 2030

Hubben utgör en svensk mötesplats för att accelerera det lokala genomförandet av Agenda 2030, såväl nationellt som globalt. Detta gör vi i samverkan och med fokus på hållbara städer och jämställda samhällen. På så sätt bidrar hubben särskilt till genomförandet av hållbarhetsmål:

  • 17 – Genomförande och globalt partnerskap
  • 11 – Hållbara städer och samhällen
  • 5 – Jämställdhet
  • 10 – Minskad ojämlikhet 

“I am convinced that new Local 2030 hub will mobilise all actors to accelerate local SDG implementation in Sweden and also help to share their extensive knowledge and experience across the globe.”

Shipra Narang Suri, Chief, Global Urban Practices Branch, UN-Habitat

Välkommen att bli medlem 

Vi välkomnar organisationer som vill vara med i Sweden Local2030 Hub och bidra till att Sverige blir världsledande i det lokala genomförandet av de globala målen – Ta kontakt med oss för mer information om vad det innebär att vara medlem. 

 

Vad är Sweden Local2030 Hub?

Sweden Local2030 Hub har etablerats på inbjudan av FN:s generalsekreterares kansli med målet att främja hållbar och inkluderande stadsutveckling. Hubben är en samlingsplats för organisationer, kommuner, forskningsinstitut, företag och nätverk som är nyckelaktörer för lokalt genomförande av FN:s globala hållbarhetsmål.

“This new Sweden Local2030 Hub is providing crucial leadership and solutions to help us get on track towards achieving the 2030 Agenda.”

Lara Blanco Rothe, Deputy Director of the Sustainable Development Unit, Executive Office of the Secretary-General

Här kommer en rapport

 

Sverige som globalt föredöme

Sverige har en unik position när det kommer till det lokala genomförandet av Agenda 2030 – ingen annan region i världen kännetecknas av ett så långtgående kommunalt självstyre och omfattande finansiering på lokal nivå som Sverige. Detta är en unik möjlighet och Sverige kan bli världsledande när det kommer till att genomföra Agenda 2030 lokalt. 

FN-hubben stödjer det lokal genomförandet av Agenda 2030

Hubben utgör en svensk mötesplats för att accelerera det lokala genomförandet av Agenda 2030, såväl nationellt som globalt. Detta gör vi i samverkan och med fokus på hållbara städer och jämställda samhällen. På så sätt bidrar hubben särskilt till genomförandet av hållbarhetsmål:

  • 17 – Genomförande och globalt partnerskap
  • 11 – Hållbara städer och samhällen
  • 5 – Jämställdhet
  • 10 – Minskad ojämlikhet 

“I am convinced that new Local 2030 hub will mobilise all actors to accelerate local SDG implementation in Sweden and also help to share their extensive knowledge and experience across the globe.”

Shipra Narang Suri, Chief, Global Urban Practices Branch, UN-Habitat

Välkommen att bli medlem 

Vi välkomnar organisationer som vill vara med i Sweden Local2030 Hub och bidra till att Sverige blir världsledande i det lokala genomförandet av de globala målen – Ta kontakt med oss för mer information om vad det innebär att vara medlem.