Kategori: Klimat och resurser

Klimatagendan och folkbildning: faktabaserade insikter istället för klimatångest

14 januari, 2022

Styrmedel för en hållbar konsumtion

26 november, 2021

”Mot nettonoll: så minskar vi konsumtionsutsläppen”

24 november, 2021

Medan Sverige har kommit relativt långt i minskningen av delar av sina territoriella utsläpp, är klimatpåverkan av hur vi handlar, äter eller bygger bland de högsta i världen. Den oberoende tankesmedjan Global Utmaning lanserar nu en rapport med konkreta förslag på hur Sverige kan förändra sina konsumtionsmönster för att uppnå nettonollutsläpp i tid . Svenska konsumenter samt företag och den offentliga sektorn kan, med tydliga mål, minska utsläppen — även i andra länder. Men utan uttalade mål och sektorspecifika styrmedel når vi inte dit.

”En framgång ur ett förhandlingsperspektiv men är det en framgång från ett klimatperspektiv?”

17 november, 2021

Så här löser vi konflikten mellan Sveriges klimatpolitiska och finanspolitiska ramverk

5 november, 2021

Hur kan klimatomställningen finansieras?

4 november, 2021

Såhär löser vi konflikten mellan Sveriges klimatpolitiska och finanspolitiska ramverk.

Svenska lösningar på globala utmaningar 2021

14 oktober, 2021

Konkreta förslag på hur Sverige kan visa ledarskap i en komplex tid.

Vilka nya lagar och regler behöver Sverige för att få fart på klimatomställningen?

3 oktober, 2021

Konkreta förslag på hur Sverige kan visa ledarskap i en komplex tid

28 september, 2021

Global Utmaning blir partner till Sveriges största ’digiloga’ hållbarhetskonferens

24 augusti, 2021

Global Utmaning söker projektkoordinator till forskningsprogrammet FAIRTRANS

24 juli, 2021

Folkbildning och ett grönt kuvert: kunskapslyft behövs för informerade beslut om en hållbar framtid

24 juni, 2021

Ett starkt och hållbart EU – i Sveriges intresse

1 maj, 2021

En antologi där konkreta förslag presenteras för att stärka det svenska unionssamarbetet.

Ny rapport – Klimatneutralt EU kräver betydligt skarpare lagstiftning

24 april, 2021

Första helhetsberäkningen – så ser Sveriges klimatomställning ut

24 mars, 2021

Intervju: Staffan Laestadius om boken ”En strimma av hopp”

1 mars, 2021

På väg mot 2050 – politik för ett klimatneutralt EU

Rapporten På väg mot 2050 – politik för ett klimatneutralt EU syftar till att väcka debatt kring de centrala delarna av EU:s klimatlagstiftning, som avgör om EU:s nya klimatmål ska kunna nås.

Klimatagenda för Sverige – en plan som kombinerar netto-noll utsläpp med industriellt värdeskapande

En rapport framtagen av Material Economics inom projektet Klimatagendan - Sverige ställer om.

Svea Green Foundation bidrar med en kvarts miljon till Klimatagendan

24 januari, 2021

Söderberg & Partners går in med en miljon i Klimatagendan

5 januari, 2021

Plats för plast i en hållbar framtid? Högnivåpanel på Finlandsinstitutet

2 december, 2020

Hur skapar vi en rättvis konsumtion?

1 oktober, 2020

Från Stockholmskonferensen till Parisavtalet: Hållpunkter i processen

1 mars, 2020

En rapport av Lars-Göran Engfeldt om FN:s utveckling och hållbarhetsagendans framväxt.

Nordic Climate Action Weeks

1 december, 2019

”Transformera ekonomin, släpp BNP-fixeringen”

Mat och mode – Hur kan vi minska vår konsumtion?

1 september, 2019

Stockholm School of Governance

1 augusti, 2019

Resultatet från den Vinnova finansierade förstudien School of Governance

Reflektioner över det postfossila samhället

”Så ska vi hantera klimatkrisen”

”Att vidta klimatåtgärder är den största hälsomöjligheten vi har under 2000-talet”

1 juli, 2019

Mot en hållbar framtid

1 oktober, 2018

Så genomför vi FN:s agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling