Kategori: Nyhet nr 2

Global Utmanings remissvar till utredningen SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad

28 september, 2022

Global Utmanings svar på Miljömålsberedningens delbetänkande om minskade utsläpp från konsumtion

19 september, 2022

Låt inte ännu en kris gå till spillo – ta chansen att framtidssäkra Sverige och göra oss mindre beroende av Putins gas och olja!

16 mars, 2022

Klimatpolitiska rådet har idag presenterat sin rapport. Åter konstateras att regeringen inte styr tillräckligt för att nå de klimatpolitiska målen.