Kategori: Rapport

Women Leaders: Empowering female entrepreneurs anthology

20 december, 2021

The Women Leaders: Empowering female entrepreneurs anthology gathers the topics raised in the Women Leaders initiative. The anthology is divided into six chapters covering the following themes; hinders for female entrepreneurs, social entrepreneurship as a catalyst for change, the need of research and data, leadership as the basis for economic empowerment, social entrepreneurship and leadership in the context of technology and innovation, and women’s leadership in the context of the climate crisis. The authors present their views on the obstacles at hand and present recommendations for action to create change.

Localising SDGs in the Eastern Partnership Countries

2 december, 2021

This report explores challenges and opportunities experienced by stakeholders working to implement the 2030 Agenda and its 17 Sustainable Development Goals on sub-national levels of government in Belarus, Georgia and Ukraine. It seeks to answer the question: How can global goals be translated into local action?

”Mot nettonoll: så minskar vi konsumtionsutsläppen”

24 november, 2021

Medan Sverige har kommit relativt långt i minskningen av delar av sina territoriella utsläpp, är klimatpåverkan av hur vi handlar, äter eller bygger bland de högsta i världen. Den oberoende tankesmedjan Global Utmaning lanserar nu en rapport med konkreta förslag på hur Sverige kan förändra sina konsumtionsmönster för att uppnå nettonollutsläpp i tid . Svenska konsumenter samt företag och den offentliga sektorn kan, med tydliga mål, minska utsläppen — även i andra länder. Men utan uttalade mål och sektorspecifika styrmedel når vi inte dit.

Hur kan klimatomställningen finansieras?

4 november, 2021

Såhär löser vi konflikten mellan Sveriges klimatpolitiska och finanspolitiska ramverk.

Svenska lösningar på globala utmaningar 2021

14 oktober, 2021

Konkreta förslag på hur Sverige kan visa ledarskap i en komplex tid.

Riv hindren – Så möjliggörs omställningen till nettonollutsläpp

3 oktober, 2021

Ett starkt och hållbart EU – i Sveriges intresse

1 maj, 2021

En antologi där konkreta förslag presenteras för att stärka det svenska unionssamarbetet.

På väg mot 2050 – politik för ett klimatneutralt EU

1 mars, 2021

Rapporten På väg mot 2050 – politik för ett klimatneutralt EU syftar till att väcka debatt kring de centrala delarna av EU:s klimatlagstiftning, som avgör om EU:s nya klimatmål ska kunna nås.

Klimatagenda för Sverige – en plan som kombinerar netto-noll utsläpp med industriellt värdeskapande

En rapport framtagen av Material Economics inom projektet Klimatagendan - Sverige ställer om.

Her City Guide

A Guide for Cities to Sustainable and Inclusive Urban Planning and Design together with Girls.

Localising Sustainable Development Goals in the Baltic Sea Region: A Handbook

1 december, 2020

The handbook presents a roadmap for how to implement the 2030 Agenda on sub-national level.

En social bopolitik för Sverige – policyrekommendationer för en hållbar samhällsutveckling

1 november, 2020

En samverkansplattform för en hållbar samhällsutveckling.

Sociala Obligationer – verktyg för en inkluderande omställning

1 september, 2020

Den här rapporten lyfter fram möjligheten för de svenska institutionella investerarna att bidra till FN:s globala mål 11: Hållbara städer och samhällen

Från Stockholmskonferensen till Parisavtalet: Hållpunkter i processen

1 mars, 2020

En rapport av Lars-Göran Engfeldt om FN:s utveckling och hållbarhetsagendans framväxt.

#UrbanGirls Catalogue

1 oktober, 2019

Resultat från #UrbanGirlsMovement.

En ny plattform för att lösa bostadsfrågan

En antologi om samverkan kring bo- och byggnadsfrågor.

#UrbanGirls Handbook

#UrbanGirlsMovement: A global guide to participatory public space planning & design. Results from #UrbanGirlsMovement.

Stockholm School of Governance

1 augusti, 2019

Resultatet från den Vinnova finansierade förstudien School of Governance

Swedish Development Cooperation Policy – Trends, Lessons Learned and Directions for the Future

1 juni, 2019

En rapport om trender, lärdomar och vägar framåt för Sveriges utvecklingssamarbete.

Circular Baltic 2030: Circular Economy in the Baltic Sea Region and Beyond

En katalog över regionala och globala framgångar i cirkulär ekonomi.

Women Leaders – Empowering Future Generations

1 april, 2019

Mot en hållbar framtid

1 oktober, 2018

Så genomför vi FN:s agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Ett Sverige där anställda äger

En idéskrift om ett Sverige där anställda är önskvärda hel- eller delägare.