Circular Baltic 2030: Circular Economy in the Baltic Sea Region and Beyond – Global Utmaning
Add more content here...

Circular Baltic 2030: Circular Economy in the Baltic Sea Region and Beyond

Av Joel Ahlgren

En katalog över regionala och globala framgångar i cirkulär ekonomi.

“CIRCULAR BALTIC 2030 – Circular economy in the Baltic Sea Region and beyond” är en samling av goda exempel på cirkulär ekonomi i Östersjöregionen och globalt till stöd för genomförande av EU:s Östersjöstrategi. Rapporten synliggör 28 exempel från städer, företag, regioner, länder och organisationer och har till syfte att inspirera andra aktörer i regionen och globalt. Tillsammans synliggör rapportens goda exempel dagens stora trender inom cirkulär ekonomi och understryker behovet av den cirkulära omställningen för genomförandet av FN:s Agenda 2030 och dess globala mål för hållbar utveckling. Rapporten är utvecklad som en del av 2019 års EU strategiforum för Östersjöregionen som organiserades i juni 2019 i Gdansk, Polen. Rapporten har finansierats av EU:s Interreg Baltic Sea Region Programme och Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC). GU-rapport 2019:2

© 2023 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema