Add more content here...

Det ukrainska civilsamhället behöver Nordens stöd

Det ukrainska civilsamhället behöver Nordens stöd

Nordic Civ fördömer Rysslands invasion av Ukraina och uppmanar till ett riktat stöd till våra ukrainska kollegor i civilsamhället, och det ukrainska folket.

Nordic Civ* fördömer Rysslands invasion av Ukraina och uppmanar till ett riktat stöd till våra ukrainska kollegor i civilsamhället, och det ukrainska folket. Det civila samhället är avgörande för att upprätthålla basala samhällsfunktioner i tider av kris, det ukrainska civilsamhället behöver nu allas vårt stöd för att stå emot den ryska aggressionen och få möjligheter att fortsätta arbeta för människors säkerhet och hälsa. Nordic Civ vill samtidigt uttrycka sitt stöd till ryskt civilsamhälle som står upp för fred och mänskliga rättigheter. 

Nordic Civs medlemmar – representerar en stor del av det nordiska civilsamhället och våra medlemsorganisationer fyller viktiga funktioner när samhällspåverkande kriser inträffar i vårt närområde. Vi vet att civilsamhället har ett förtroendekapital, nätverk och räckvidd, samt kapacitet som är oöverträffat i såväl fredstid som i tider av kris och krig. Det nordiska civilsamhällets solidaritet i tider av kris och krig har en lång historia och utgör en grundpelare för fredsbygget efter andra världskriget och för regionens utveckling. 

Den ryska invasionen av Ukraina och påtryckningarna mot enskilda nordiska länder är ett hot mot den internationella ordningen och demokratiska fri- och rättigheter. Det ukrainska civilsamhället behöver stöd, både humanitärt för att möta akuta utmaningar, samt långsiktigt för att hantera krigets långtgående samhällseffekter. Som representanter från nordiskt civilsamhälle manar vi därför till solidaritet med våra ukrainska kollegor och uppmanar våra nordiska regeringar att stå upp för Ukraina och säkerställa det ukrainska civilsamhällets tillgång till långsiktigt materiellt och finansiellt stöd. 

 

Undertecknat

Representanter från Nordic Civ 

Joel Ahlgren & Tove Levonen, Global Utmaning, samordnare av Nordic Civ

Josefin Carlring, generalsekreterare Föreningen Norden i Sverige

Vibeke Koehler, daglig leder Bærekraftige liv Norge

Andreas Nielsen, politisk chefkonsulent, LGBT+ Danmark

Inese Podgaiska, generalsekretær, Association of Nordic Engineers

Maria Helsing-Johansson, specialsakkunnig, SOSTE Finlands social och hälsa 

Ole Meldgaard, Østersø NGO Netværk, Danmark

Christell Åström, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Finland

Föreningen Norden Island

Aija Kaski, verksamhetsledare, Håll Skärgården Ren rf

Björn Kalm, Ålands Näringsliv

Magnus Gissler Generalsekreterare, Nordens Fackliga Samorganisation,NFS 

Carin Hallerström, Generalsekreterare, NFU – Nordic Financial Unions

Truls Gulowsen, Politisk leder, Norges Naturvernforbund

Peter Göranson, Generalsekreterare, NORDTEK

Annika Nyström, Internationella kvinnoförbundet 

Pernille Thorup, Sustainable Now 

Christer Holmlund, Nordiska Lärarorganisationers Samråd

Lucas Skræddergaard, forretningsudvalgsmedlem, Dansk Ungdoms Fællesråd

Hanna Stenström, styrelseledamot, Sveriges Kvinnolobby 

Kristin Madsen, Förbundet Nordisk Vuxenupplysning

Honoratte Basemake NN Muhanzi, Velferdsalliansen EAPN Norway

Tinna Hallgrímsdóttir, chair of the Icelandic Youth Environmentalist Association
Noura Berrouba, Ordförande, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer

 

* Nordic Civ är ett nätverk av 40 nordiska civilsamhällesorganisationer som etablerats på initiativ av Nordiska Ministerrådet.

 
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger