Add more content here...

En bakdörr in till FN:s klimatförhandlingar

En bakdörr in till FN:s klimatförhandlingar

Har du inte möjlighet att åka till Madrid för att följa FN:s klimatförhandlingar COP25 i december? Är avståndet för långt? På Norrsken House i Stockholm anordnar Nordiska Ministerrådet och Nordiska Rådet en parallellkonferens till COP25 med Global Utmaning som partner. Konferensen blir en virtuell bakdörr in till förhandlingarna under COP25 i Madrid, där du kan följa med och få inblick i förhandlingarna. COP25 pågår från den 2 till den 13 december.

Intresset och engagemanget för klimatet ökar. Världen över strejkar ungdomar och vuxna för att politikerna ska ta ansvar och agera för att rädda klimatet. De sätter press på världens regeringar att ta klimatfrågan på allvar. Genom parallellkonferensen blir klimatförhandlingarna mer tillgängliga för de röster som inte har möjlighet att medverka i Madrid.

Lägg in datumen i kalendern
Under klimatförhandlingarna, 2-13 december, anordnas en virtuell hub i Madrid i Spanien och en motsvarande på Norrsken House i Stockholm. Genom en direktlänk kopplas städerna ihop och deltagare i Stockholm kommer kunna följa och delta i diskussioner från COP25 och få en inblick i förhandlingarna där världens politiker diskuterar lösningar och strategier för att bekämpa klimatförändringarna.

Delta i diskussionen
En direktlänk kommer upprättas mellan de två ihopkopplade paviljongerna i Madrid och Stockholm. Med hjälp av digitala verktyg visar vi på möjligheten att skapa en mer hållbar, klimatvänlig och inkluderande förhandling. Målsättningen är att skapa diskussioner och internationellt kunskapsspridande om klimatet och omställningen.

  • Experter, ministrar, världsledare och allmänheten kommer bjudas in för att aktivt delta i diskussionerna. Framförallt hoppas vi på ett deltagande från den unga publiken, som är avgörande i klimatomställningen;
  • Vi kommer diskutera de största och mest komplexa klimatutmaningarna utifrån ett nordiskt och globalt perspektiv;
  • Vi kommer uppmärksamma och lyfta goda exempel och lösningar från Norden, samt deras positiva effekter på omvärlden;
  • Vi kommer lyfta nya frågor och söka lösningar för att öka förutsättningarna för ett klimatvänligt handlande;

Ett gott exempel
Parallellkonferensen anordnas för att visa hur framtidens internationella förhandlingar kan göras mer inkluderande, tillgängliga och klimatsmarta. Vi tror att internationella klimatförhandlingar är avgörande för att utveckla lösningar på de komplexa, globala klimatproblem som vi står inför. Samtidigt menar vi att det är möjligt att genomföra dessa konferenser med mindre flygande och ett mindre ekologiskt fotavtryck, genom att använda de digitala hjälpmedel vi idag har tillgång till. Den viktigaste aspekten av konferensen är dock att tillgängliggöra förhandlingarna för de som annars inte skulle kunna delta. För många individer är det svårt att följa förhandlingarna, både fysiskt men även digitalt, på grund av omfattningen. Vi menar att det är viktigt att alla har möjlighet att ta del av de diskussioner som världens ledare har när de stakar ut vägen mot en mer hållbar framtid, för att höja intresset för och medvetandet kring klimatfrågan.

“The Nordic region will become the most sustainable and integrated region in the world” lyder visionen som de nordiska länderna gemensamt kommit fram till. Norden ska kunna ta täten i klimatomställningen, och denna parallellkonferens är ett viktigt steg i rätt riktning.

Oavsett om du är i Stockholm eller i Madrid så hoppas vi att du har möjlighet att delta i diskussionen om hållbara lösningar på hur vi minskar vårt klimatavtryck och accelererar omställningen till en grönare och mer hållbar värld.

Läs mer på Nordiska Ministerrådets hemsida.
Konferensprogram och Global Utmanings evenagemang under konferensen publiceras inom kort.
#NordicClimateAction och #NordicSolutions
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger