Add more content here...

En ny medarbetare som verkar för en rättvis omställning

En ny medarbetare som verkar för en rättvis omställning

Anna Linell började hos oss tidigare i månaden och är projektledare för projekten Klimatagendan och FAIRTRANS. Vi vill lära henne bättre.

– Hej och välkommen till Global Utmaning, Anna. Vi vill gärna veta mer om dig, kan du berätta om din bakgrund?

Jag jobbade inom politiken förut. Där kände jag en allt större frustration över att debatten hela tiden hamnade i frågor som bensinskatt och kärnkraft, istället för de stora miljö- och klimatutmaningar som vi står inför. Jag upplevde också att beslutsfattare inte vågade ta de beslut som krävs för att lösa klimatkrisen, för att det inte fanns någon folklig opinion för det. 

– Du har tidigare jobbat på Folkets Hus, vilka lärdomar har du tagit med dig därifrån?

När jag lämnade politiken och istället började jobba på mitt lokala Folkets hus, så var det för att jag ville vara med och stärka det demokratiska samtalet. Under min tid  i Folkets hus lanserade jag ett initiativ som jag kallade för “Folkets Hus for Future” (skrattar). Initiativet handlade om att öka kunskapen för klimatfrågan, men också om att bygga lokala nätverk. 

Folkets Hus-rörelsen, tillsammans med arbetarrörelsen i stort, har ju varit med och förändrat samhället förut. Jag såg potential i att haka i den traditionen och bygga en ny folkrörelse, som kan skapa tryck för förändring underifrån. Så att politikerna vågar fatta de beslut som vi vet måste fattas. 

– Hur kommer du kunna bidra till projekten Klimatagendan och FAIRTRANS här på Global Utmaning?

Jag har en personligt erfarenhet av många av de delar som ingår i projekten. Jag har jobbat med hållbarhet på alla nivåer i samhället, från civilsamhälle till näringsliv, politik och offentlig sektor. Jag kan knappt räkna antalet studiecirklar och folkhögskolekurser jag deltagit i och har även varit fackligt förtroendevald. 

Just nu lägger jag mitt ideella engagemang i något som heter Omställningsnätverket, där jag sitter i styrelsen. Syftet med nätverket, och omställningsrörelsen i stort, är att skapa resilienta lokalsamhällen. Från omställningsrörelsen tar jag med mig insikten att människors skapandekraft och samarbetsförmåga räcker långt när det gäller att skapa bra livsförutsättningar för planeten och för oss själva.
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger