Add more content here...

En ny plattform för att lösa bostadsfrågan

En ny plattform för att lösa bostadsfrågan

Bostadsfrågan är fundamental för individen som grund för livet, och för samhället som grund för en hållbar stadsutveckling och hållbar utveckling globalt. Bostadsbyggandet är också en central del av svensk ekonomi – för kapitalförsörjning, sysselsättning, regional utveckling och integration. Samtidigt är bostadsbristen i Sverige svår; både vad gäller tillgång, kvalitet och hållbarhet.

För Global Utmaning är bostadsfrågan därmed en kärnfråga, då den har betydelse för alla de frågor som tankesmedjan formerats kring: samhällsekonomi, klimat, hållbara städer och hälsa. Genom att skapa plattformar för samverkan mellan forskning, näringsliv, civilsamhälle, förvaltning och politik kan transformationen mot ett hållbart samhälle påskyndas.

”Vi behöver tydlighet, politisk vilja och ekonomiska incitament för att få det nya samhällskontraktet och lösa bostadsfrågan”.

Under Samhällsbyggnadsdagarna 2019 presenterade tankesmedjans seniora rådgivare Carl-Johan Engström tillsammans med Christer Larsson och Malin Bosaeus Global Utmanings senaste antologi – En ny plattform för att lösa bostadsfrågan. Antologin innehåller en skiss till plattform för socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart bostadsbyggande och stadsutveckling, samt separata bidrag som konkretiserar problem, utmaningar och möjligheter i bostadsfrågan.

I antologin diskuteras bakgrunden till problemen vi ser på bostadsmarknaden idag och vilka steg som behöver tas för att lösa dem. Fram till 1930 hade Sverige de sämsta boendeförhållandena i Europa, under 1960-1970 byggde vi mest i Europa och nu har vi de dyraste boendena. Hur tar vi oss härifrån? Genom att läka gårdagens misstag i stadsplaneringen, inkludera hållbarhetsarbete i nybyggnationen och kräva ökat politiskt ansvarstagande ska alla i Sverige få tillgång till kvalitativa boenden.
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger