En ny plattform för att lösa bostadsfrågan – Global utmaning
Add more content here...

En ny plattform för att lösa bostadsfrågan

Av Carl-Johan Engström, Carolina Nordling, Erik Stenberg, Kristian Skånberg, Malin Bosaeus och Victoria Kalén

En antologi om samverkan kring bo- och byggnadsfrågor.

En ny plattform för att lösa bostadsfrågan är en antologi skriven av sex författare i samråd med Global Utmanings programråd för Hållbara Städer. Antologin tar avstamp i bostadsfrågan ur ett historiskt perspektiv och belyser frågan utifrån den gemensamma strategin för en hållbara omställning – Agenda 2030. Plattformen hanterar en såväl ekonomisk, som social och miljömässig omställning av ”bostadsfrågan”, det vill säga boendet, byggandet och stadsutvecklingen. Antologin innehåller dels förslaget på en plattform för samverkan och dels fem bidrag som konkretiserar problem och utmaningar. GU-rapport 2019:5

© 2022 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema