En social bopolitik för Sverige – policyrekommendationer för en hållbar samhällsutveckling – Global utmaning
Add more content here...

En social bopolitik för Sverige – policyrekommendationer för en hållbar samhällsutveckling

Av Carl-Johan Engström, Christer Larsson, Monica von Schmalensee och Sophie Nachemson-Ekwall| 1 november, 2020

En samverkansplattform för en hållbar samhällsutveckling.

En social bopolitik för Sverige är en plattform för samverkan som bygger vidare på förslagen som formulerades i idéskriften En ny plattform för att lösa bostadsfrågan. Idéskriften låg till grund för den serie policydialoger som genomfördes våren 2020 med aktörer från offentlig sektor, politik, näringsliv, forskning och civilsamhälle. Dialogerna tydliggjorde vilka hinder som finns idag och synliggjorde vilka lösningar som måste till.

En social bopolitik för Sverige samlar slutsatserna från dialogerna och ämnar att vidga bofrågan med skärpta och handlingsinriktade rekommendationer. Sverige behöver en ny social bostadspolitik som läker tidigare sår och skapar en hållbar framtid för hela Sverige. En sådan politik bör behandla de fem fokusområden som utvecklas i denna skrift:

1. Boendeformer; 2. Befintliga beståndet; 3. Byggande; 4. Finansiering; 5. Samverkan och ansvarsfördelning

GU-rapport 2020:03

© 2022 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema