Ett starkt och hållbart EU – i Sveriges intresse – Global utmaning
Add more content here...

Ett starkt och hållbart EU – i Sveriges intresse

Av Hans Alldén, Anna Gross, Kajsa Hallberg Adu, Peter Kleen, Staffan Laestadius, Hanna Nelson, Catharina Ringborg, Mats Ringborg, Agnes Stenbom, Sakari Teerikoski, Hanna Waerland-Fager & Lennart Wohlgemuth. Red. Hans Alldén, Peter Kleen & Hanna Nelson

En antologi där konkreta förslag presenteras för att stärka det svenska unionssamarbetet.

I antologin Ett starkt och hållbart EU – i Sveriges intresse har Global Utmanings seniora rådgivare och Future Thinkers valt att fokusera på ett svenskt perspektiv i EU-samarbetet. I ett begränsat urval av politikområden ges konkreta exempel på att ett djupare och mer aktivt engagemang från svensk sida gynnar egna och gemensamma intressen. Vi hoppas att denna antologi väcker tankar och frågor hos dig, i förhoppningen att kunna enas om ett gemensamt mål: att verka för ett starkt och hållbart EU i Sveriges intresse. Samtliga författare i denna antologi är eniga om att ett starkt EU ligger i Sveriges intresse och om vikten av ett EU som en stabiliserande och demokratisk kraft i en orolig omvärld. Enskilda författare kan givetvis ha avvikande uppfattningar om medlen. Urvalet av ämnen har skett enligt skribenternas egna val med utgångspunkt i möjligheten att formulera konkreta förslag inom respektive politikområde. Inriktningen är i första hand på aktuella politiska frågor där författarna till denna antologi kan göra inspel samt förslag som inte nu kräver fördragsändringar.  

© 2022 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema