Add more content here...

En social bopolitik för Sverige

Global Utmanings seminarium under konferensen Socialt Byggande

18 november, 2021

En social bopolitik för Sverige

Under konferensen Socialt Byggande i Lerum anordnar Global Utmaning seminariet En social bopolitik för Sverige den 18 november kl 15.40-17.50. 

Under seminariet presenteras huvuddragen i Global Utmanings rapport En social bopolitk för Sverige – Policyrekommendationer för en hållbar samhällsutveckling. Under presentationen berör vi ämnen såsom möjligheter och hinder för fler upplåtelseformer i Sverige idag, hur en mångfald av boendeformer kan bidra till den sociala bostadsförsörjningen och vad det finns för vägar för finansiering. 

Därefter anordnar vi ett panelsamtal tillsammans med tankesmedjans bopolitiska rådgivare samt relevanta aktörer från kommun, akademi och näringsliv. Temat för panelsamtalet är Staden efter pandemin. Pandemin har visat att en snabb omställning av policy, beteenden, rörelsemönster och ny, innovativ användning av vår bebyggda miljö är möjlig. Hur ser framtidens mötesplatser ut? Vad händer med staden?

Delta fysiskt på plats eller digitalt via länk genom att köpa din biljett här!