Add more content here...

Folkbildning – en förutsättning för rättvis klimatomställning

Klimatforum 2021

3 december, 2021

Folkbildning – en förutsättning för rättvis klimatomställning

Parisavtalet slår fast att medborgarnas delaktighet är en förutsättning för att klimatomställningen ska vara rättvis. I Sverige har folkbildningen historiskt fungerat som forum för att bygga kunskap kring samhällets utmaningar. Global Utmaning har tagit fasta på detta i projektet Klimatagendan, som tar fram ett studiematerial om rättvis klimatomställning. Materialet skapas och sprids i samverkan med fack- och studieförbund. Målet är att öka kunskapen i klimatfrågan, mana till kollektiv handling och bygga upp den folklig opinionen – och acceptansen – för den omställning som kommer att krävas framöver.

På seminariet den 3 december – under konferensen Klimatforum 2021, som arrangeras av Naturvårdsverket och Aktuell Hållbarhet – får deltagarna testa online en del av studiematerialet, som är baserat på klimatpsykologiska insikter om vad som får folk att gå från kunskap till handling.

Samtalsledare: Anna Linell, Global Utmaning.

Begränsat antal deltagare.

Köp din biljett