Add more content here...

Lansering av Women Leaders-antologin

15 december, 2021

Lansering av Women Leaders-antologin

Var med när vi lanserar “Women Leaders: Empowering Female Entrepreneurs”, en rapport om de strukturella hindren för kvinnliga entreprenörer, om socialt entreprenörskap som ett verktyg för förändring och om vikten av kvinnligt ledarskap när vi skapar hållbara samhällen.

Antologins författare är entreprenörer, investerare, civilsamhällsföreträdare och forskare. De bidrar med sina perspektiv på bland annat kvinnornas tillgång till kapital för investeringar.

Välkommen att vara med på plats på Norrsken House i Stockholm eller online. Samtalet börjar kl. 14.00.

Anmälan:

Vänligen anmäl dig till tove.derner@globalutmaning.se

 

Om Women Leaders

På många områden ser vi nu ett bakslag och en inskränkning av kvinnors och flickors rättigheter. I en ansats att förebygga denna utveckling har den oberoende tankesmedjan Global Utmaning och Reach for Change, med stöd från Svenska institutet, tagit initiativ till det kapacitetsbyggande projektet Women Leaders. Projektet ska öka kunskapen om kvinnors ekonomiska position och egenmakt genom att undersöka strukturella hinder för kvinnliga sociala entreprenörer och resursfördelning.