Add more content here...

Rättvis klimatomställning – en facklig uppgift

Stockholm

2 april, 2022

Rättvis klimatomställning – en facklig uppgift

Förutom att Global Utmanings motion ”En klimatmiljard till folkbildning” kommer att presenteras och röstas om, presenterar vi passet ”Rättvis klimatomställning – en facklig uppgift”.

Global Utmaning deltar i Klimatriksdagen 2022 som går av stapeln på Kulturhuset i Stockholm 2-3 april. Några delar av programmet kommer att sändas digitalt. Årets tema är ”Människan i omställning” och fokuserar på de sociala aspekterna av klimatomställningen.

Förutom att Global Utmanings motion ”En klimatmiljard till folkbildning” kommer att presenteras och röstas om, presenterar vi passet ”Rättvis klimatomställning – en facklig uppgift”, den 2 april kl. 16-17 på Kulturhusets scen ”Studion”.  Eventet tar avstamp i satsningen Klimatagendan – Sverige ställer om och projektledaren Anna Linell leder passet.

Bild: Ewa Malmsten Nordell

 

Panelen kommer att diskutera hur enskilda fackmedlemmar kan ta klimatfrågan vidare på sina arbetsplatserna och skapa ett tryck mot omställningen samt hur fackförbunden kan ta initiativ på en central nivå.

 

Deltagare i panelen är bl.a.:

– Maria Suárez, hållbarhetsstrateg på Vision Fackförbund

– Ulf Jarnefjord, policy expert på European Trade Union Federation

– Johan Hall, utredare LO, sammankallade LO:s klimatpolitiska kommitté

– Albert Ohlin, SACO Studentråd, initiativtagare till samverkansrådet SACO Klimat

Om Klimatagendan – Sverige ställer om

Klimatagendan är en oberoende samverkansplattform och accelerator för klimatomställningen. Vi samlar nyckelaktörer inom näringsliv, politik och samhälle bakom en kraftfull – och rättvis – grön omställning i linje med Sveriges mål om nettonollutsläpp 2045. Bakom initiativet står Global Utmaning, Material Economics och ClimateView.

Köp din biljett