Add more content here...

Riv hindren! – Så möjliggör vi omställningen till nettonoll

Digitalt seminarium

25 september, 2021

Riv hindren! – Så möjliggör vi omställningen till nettonoll

Rapporten "Riv hindren!" är en del av initiativet Klimatagendan - Sverige ställer om.

Lansering av rapporten ”Riv hindren!”, 4:e oktober 2021. Ladda ner rapporten här.

15.00

Introduktion

Catarina Rolfsdotter-Jansson – Moderator, styrelseordförande Global Utmaning

Tove Ahlström – vd Global Utmaning

“Riv hindren!” – presentation av rapportens slutsatser och rekommendationer

Robert Höglund – Rapportförfattare, Global Utmaning

Inledande reflektioner

Annika Jacobson – Statssekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund

Panelsamtal – vilka initiativ för klimatomställningen bör prioriteras före valet 2022?

Panel 1
Tomas Kåberger – Professor i förnybar energi, Chalmers

Lina Håkansdotter – Chef hållbarhet och infrastruktur, Svenskt Näringsliv

Ola Hansén –  Senior rådgivare hållbar energi och klimat, WWF Världsnaturfonden

Johan Hall – Klimatstrateg, LO

Panel 2

Lorentz Tovatt (mp) – Klimatpolitisk talesperson

Helena Sorckenfeldt (m) – riskdagsledamot

Markus Selin (s) – Suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

Nästa steg i Klimatagendan

Tove Ahlström – vd Global Utmaning