Add more content here...

Feministiskt perspektiv på planeten, pengarna och politiken

Feministiskt perspektiv på planeten, pengarna och politiken

Arbetsmarknaden, särskilt finansbranschen, är långt ifrån jämställd. Dagens ledarskap kräver stora förändringar för att möta morgondagens utmaningar, innovationer och teknikomställning. Användningen av, och kunskapen om, artificiell intelligens (AI) ökar. Hur kommer det påverka framtidens arbetsmarknad?

Om kvinnor deltog på arbetsmarknaden i samma utsträckning som män, så skulle världens BNP öka med 26 procent under de 10 kommande åren. Det visar en studie gjord av konsultbyrån McKinsey. Forskning visar även på samband mellan diversifierade ledningsgrupper inom företag och ökad lönsamhet. Men vilken tillväxt klarar planeten? Innebär ett jämställt samhälle också ett fossilfritt samhälle?

På Världsmiljödagen den 5 juni lanserade Global Utmaning antologin Women Leaders Empowering Future Generations, under det tjugonde samtalet i tankesmedjans och Kulturhuset Stadsteaterns serie om framtidsfrågor. Under ledning av Birgitta Englin, senior rådgivare på Global Utmaning, möttes representanter från civilsamhället, förvaltning, finansbranschen och akademin på scen. Panelen bestod av Sofia Breitholtz från den sociala entreprenörsinkubatorn Reach for Change, Jakob Lindahl från Jämställdhetsmyndigheten, författaren och riskkapitalisten Anna Svahn, entreprenören och rådgivaren Catharina Ringborg, samt studenterna Olivia Lemmel och Ludwig Swanström från Stockholms Handelshögskola.

Kraften av socialt entreprenörskap
Reach for Change arbetar för att barn och unga ska få en bättre framtid och lyfter socialt entreprenörskap som en väg dit. Socialt entreprenörskap är skalbart och ofta banbrytande och syftar till att påverka system som idag håller på att fallera. Det finns många goda exempel på unga kvinnor som på senare tid seglat upp för att påverka en viss fråga, inte minst känner vi till Greta Thunberg och klimatrörelsen #FridaysForFuture. Idag har Reach for Change inkubatorsprogram bidragit till över 1000 entreprenörer i 18 olika länder, vilket i sin tur stöttat över 4 miljoners barns framtid.

”Vi måste förhålla oss till Agenda 2030 och de globala målen, de investeringsgap som finns, men det finns också ett innovationsgap”, menade Sofia Breitholtz. ”Större organisationer har inte alltid möjlighet att se nya lösningar. För att främja dem och unga personer, måste man komma nära problemen på gräsrotsnivå.”

Att investera i kvinnor
Catharina Ringborg och Anna Svahn är både riskkapitalister och entreprenörer. Anna Svahn startade FemInvest för ett par år sedan då hon såg vikten av att få fler kvinnor att börja investera och ta makten över sin ekonomi. FemInvest kom sedan att bli ett av Europas största investeringsnätverk.

”Det finns ett språk i finansbranschen som främst tilltalar män. Det är ett stort problem att en sådan bransch endast vänder sig till halva befolkningen, och inte hela”, menade Anna Svahn. Hon trodde även att riskkapitalet skulle kunna jämnas ut mellan kvinnor och män om riskkapitalbolagen och ansvariga myndigheter i slutet på varje år granskade fördelningen mellan män och kvinnor; något som inte görs idag.

Start-up scenen är en av de mest ojämställda branscher, inte bara i Sverige utan globalt. Förra året gick 98 procent av riskkapitalet till manligt startade bolag. ”Begåvade talanger är ett lands viktigaste tillgång. I stort handlar det om nationalekonomi, BNP, och sysselsättning. Mjuka värden, som kreativitet, är också viktigt, men frågorna är mycket större än så.”, menade Catharina Ringborg. ”Idag ägs 4 procent av aktier av kvinnor – varför reagerar inte aktieägarna på ojämställdheten?”

Systemförändring – trögt men det går
Jakob Lindahl är senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten i Göteborg och bidrog till diskussionen med ett politiskt perspektiv. ”Sverige har världens första Jämställdhetsmyndighet och vi har kämpat länge för detta. Men systemförändringar går långsamt. Det finns en enorm kraft i de system vi har idag – föräldraförsäkringen, sociala trygghetssystem, jämställdhetsintegrering, och att värderingar också ska in i andra myndigheter, för att exempelvis öka investeringar för kvinnor.”

Panelen var samstämmig kring att män och kvinnor hanterar risk på olika sätt. Dock behöver inte investeringar stanna vid kapital. I grund och botten är det systemförändring som krävs för att en förändring ska ske. Barnomsorg har varit en ”game-changer” för att fler kvinnor ska kunna delta på arbetsmarknaden. Sofia Breitholtz berättade om en social entreprenör i Ghana. Barn som bodde på landsbygden i Ghana hade svårt att ta sig till skolan, vilket föranledde en ung man att starta en “bok-ambulans” som tog böckerna till barnen på landsbygden. Efter ett par år började han arbeta för regeringar med lösningar på att förbättra tillgången till utbildning för alla.

”När unga gör något banbrytande – då måste strukturerna lyssna”, menade Sofia Breitholtz.

Utbilda en procent av befolkningen inom AI
Olivia Lemmel och Ludwig Swanström från Handelshögskolan avslutade paneldiskussionen med en presentation av deras examensarbete “The AI Challenge – how to educate a country” där målet är att utbilda en procent av Sveriges befolkning inom artificiell intelligens. Syftet med deras arbete är att visa hur central AI-frågan är för framtiden, och att skala upp AI-utbildningar för anställda inom alla branscher och sektorer, gymnasieskolor och få ett stort engagemang på sociala medier.

Ladda ner antologin Women Leaders Empowering Future Generations här.
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger