Add more content here...

Första helhetsberäkningen – så ser Sveriges klimatomställning ut

Första helhetsberäkningen – så ser Sveriges klimatomställning ut

Rapporten är en del av initiativet ”Klimatagendan" och den första i en sammanhållen plan för Sveriges klimatomställning till nettonollutsläpp av växthusgaser.

Sverige låg länge i framkant i årlig minskning av koldioxidutsläpp, men nu har siffrorna planat ut och minskningen är endast ungefär en procent. Det går fortfarande att halvera våra utsläpp fram till 2030, menar den oberoende tankesmedjan Global Utmaning, som tillsammans med Material Economics presenterar en helhetsbild med beräkningar för hur Sverige ska kunna nå klimatmålet om nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045. Små stegvisa åtgärder kommer emellertid inte att räcka – nu krävs politisk handlingskraft och tekniksprång för att nå dit.

Analysen – som har finansiering från Vinnova – är en del av initiativet ”Klimatagendan” och den första rapporten i en sammanhållen plan för Sveriges klimatomställning till nettonollutsläpp av växthusgaser.

”Vi har allt på plats: ett tydligt mål för en fossilfri framtid och stöd från medborgarna, näringslivet och EU”, säger Tove Ahlström, VD på Global Utmaning. Nu presenterar vi också lösningarna för helheten”. 

De 51 miljoner ton utsläpp av CO2 som behöver tas bort finns huvudsakligen inom tre områden – industri, transporter och jordbruk. Den analys som Material Economics har gjort visar att de totala utsläppen fram till 2045 kan halveras genom att ersätta fossila råvaror med elektrifiering och vätgas. Biomassa i olika former kan bidra med 10-15 procents utsläppsminskning genom substitution inom exempelvis byggande, förpackningar och energi. Ökad resurseffektivitet och cirkulära processer kan ge 20 procents minskning, och CCS – infångning och lagring av koldioxid – i samband med cementproduktion och avfallsförbränning kan dra ner utsläppen med ytterligare 5-10 procent. Kvarvarande 10-15 procent kan hanteras genom negativa utsläpp, framförallt bio-CCS. 

En omfattande elektrifiering av industri och transport

Rapporten visar att omställningen förutsätter en snabb elektrifiering av både industriprocesser och transporter. Det betyder bland annat att elproduktionen kan behöva minst fördubblas om klimatmålen ska nås och nya industrisatsningar kunna realiseras. Men Svenska Kraftnäts planer tog intill nyligen endast höjd för en 25-procentig ökning.

”Elsystemet är eftersatt och Sverige investerar inte i gröna innovationer och omställningsstöd på samma nivå som många andra europeiska länder. Det handlar inte bara om att vi kan misslyckas med att minska utsläppen tillräckligt mycket utan också om att tappa konkurrenskraft”, säger Anders Wijkman, styrelseledamot i Global Utmaning. 

”Självklara politiska beslut” med väljarstöd

För att de stora förändringarna inom industrin, transporterna och energiförsörjningen verkligen ska äga rum krävs betydande insatser i form av policystöd: ny lagstiftning, andra regelsystem med effektiva styrmedel och snabba tillståndsprocesser, finansieringslösningar, offentliga investeringar och accelererad innovation.

”Jag brukar säga att vi behöver modiga politiker för att fatta kloka beslut. Men om vi ser på rapportens kalkyler tycker jag inte att det stämmer. Här handlar det snarare om rationella och självklara policyval. Tidigare såg man omställningen som en stor kostnad som man dessvärre var tvungen att acceptera av klimatskäl. Nu ser vi att kostnaderna ibland t.o.m. blir lägre än tidigare och att Sveriges konkurrenskraft kommer att främjas”, säger grundaren av Global Utmaning, Kristina Persson.

Projektet ”Klimatagendan – Sverige ställer om” ska även stärka allmänhetens kunskap och engagemang för klimatomställningen. Folkbildning och dialog om policyvalen kommer att genomföras i nära samarbete med fackföreningsrörelsen. ”Omställningen ska inte bara vara grön och effektiv den ska dessutom vara rättvis. Utan medborgarnas aktiva stöd blir det svårt att ställa om tillräckligt snabbt och effektivt”, säger hon.

Här kan du ladda ner rapporten.
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger