Från Stockholmskonferensen till Parisavtalet: Hållpunkter i processen – Global utmaning
Add more content here...

Från Stockholmskonferensen till Parisavtalet: Hållpunkter i processen

Av Lars-Göran Engfeldt

En rapport av Lars-Göran Engfeldt om FN:s utveckling och hållbarhetsagendans framväxt.

Från Stockholmskonferensen till Parisavtalet är en rapport författad av Lars-Göran Engfeldt, senior rådgivare till Global Utmaning och tidigare miljöambassadör och chef för FN-avdelningen på Utrikesdepartementet. I denna text beskriver han den process som följde då miljöfrågan för första gången fördes upp på FN:s dagordning efter ett svenskt initiativ år 1968. Detta ledde till FN:s första miljökonferens om den mänskliga miljön i Stockholm år 1972 och blev startskottet för det globala samfundets engagemang för miljöfrågor, klimatförändringar och en global hållbar utveckling. Bilden som Lars-Göran målar upp kan ses som ett historiskt dokument över en tid där uppdelningar mellan öst och väst, nord och syd, utvecklingsländer och industriländer formade det internationella samarbetets försök att agera på en allt mer entydig bild av en värld i förändring. Något som idag kanaliseras genom FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. GU-rapport 2020:01

© 2022 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema