Add more content here...

Fredrik Reinfeldts reflektioner om USA-valet

Fredrik Reinfeldts reflektioner om USA-valet

Global Utmanings ordförande Catarina Rolfsdotter-Jansson intervjuade Fredrik Reinfeldt – företagare, föreläsare och rådgivare och Sveriges statsminister 2006-2014 – med fem korta frågor om USA-valet och dess påverkan på det globala arbetet med hållbar utveckling.

Du har skrivit boken ”03 November 2020 Ödesvalet”. Är du förvånad över valresultatet?

Nej, ganska väntat. Trump har gjort bättre ifrån sig än förväntat, inte minst genom att vinna Florida med tydlig marginal. Valet visade än en gång på den djupa polarisering som i våra dagar präglar USA. De flesta delstaterna röstar precis som de gjort de senaste fem valen, och vinnaren tar hem valet med stor marginal. Det skapar en röd republikansk halva, och en blå demokratisk halva. Det egentliga avgörandet koncentreras sedan till ett fåtal delstater, samma varje gång.

Vilka implikationer har valutgången på arbetet med hållbar utveckling i världen i allmänhet och på klimatfrågan i synnerhet?

Bidens seger är en mycket bra nyhet för det globala arbetet mot klimatförändringarna och förhoppningsvis också att FN:s samtliga SDG-mål får större betydelse i det globala arbetet. USA får återigen en ledning som erkänner globala problem och inser att lösningen ligger i multilateralt samarbete.

Du skriver i din bok om Pax Americana, hur ser du att den globala politiska stabiliteten påverkas av valresultatet?

Trumps nedmontering av rådande världsordning avbryts, men många frågor kvarstår för vilken roll USA får, eller orka ta, med Biden. När USA drar sig tillbaka har det medfört att en rad auktoritära ledare har flyttat fram sina positioner och börjat uppträda mer hotfullt mot sina grannar.

Hur kan och bör Sverige – politiker såväl som näringsliv och civilsamhälle – bäst förhålla sig till den politik som nu aviseras?

För Sverige som ett mellanstort land är det viktigt att globala institutioner respekteras och att världshandeln förblir öppen och regelbaserad. Alla former av godtycke leder till korruption och att större länder ser till sitt egenintresse och oftast bortser från mindre länders intressen

Global Utmanings stora projekt Klimatagendan har ambitionen att se till att Sverige når sina klimatmål och att vi med det övergripande nationella engagemang och arbete som presenteras i Klimatagendan kan agera kraftfull förebild för andra länder. Hur ser du på Sveriges möjlighet att agera förebild?

Världen söker inspiration från alla som visar hur man kan förena tillväxt med minskad klimatpåverkan, det är tydligt uttryckt i FN:s globala mål. Sverige ligger långt fram i utvecklandet av tekniska innovationer som möjliggör detta, och därtill lång erfarenhet av att utveckla och använda förnybara energikällor. Vi har i flera delar av samhället avvecklat vårt beroende och vår användning av fossila bränslen. Den resan kan andra lära av.
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger