Add more content here...

Global Utmaning i samarbete med Medveten Konsumtion

Global Utmaning i samarbete med Medveten Konsumtion

Konsumtion är ett ord på mångas läppar idag. Trots att fler har kunskap om dess påverkan på klimatet så fortsätter vi köpa nya kläder och spendera massvis med pengar på fenomen som Black Friday. När det gäller matvaror är vi inte mycket bättre och idag slängs en tredjedel av all mat som produceras. Handel över nätet ökar dramatiskt för varje år som går. Idag handlar i snitt 68% av svenskarna varor över nätet varje månad. En av de största utmaningarna i omställningen till ett mer hållbart samhälle är att minska transporternas negativa miljöpåverkan. Det krävs kraftfulla och konkreta åtgärder i kombination med förändrade beteenden för att vi ska kunna konsumera hållbart. Men hur tar vi oss dit? Och på vems axlar ligger ansvaret?

Hur påverkar din konsumtion klimatet? Hur påverkas din konsumtion av klimatpolitiken? Hur påverkar du politiken? Välkommen till samtal och diskussion om en hållbar konsumtion för klimatet och människans bästa! Under hösten anordnar tankesmedjan Global Utmaning tillsammans med Medveten Konsumtion och Kulturhuset Stadsteatern en serie om framtidsfrågor med fokus på konsumtionsklimat och klimatkonsumtion. Samtalet hålls på Kulturhuset Stadsteaterns nya scen Under Fontänen på Sergels Torg i Stockholm.

Det första samtalet med tema: mode och kläder som hölls 18/9 sändes live och går att ta del av här. Detta var det första samtalet av 3 under hösten om konsumtion på Kulturhuset Stadsteatern, en samtalsserie av Global Utmaning, Forum/Debatt och Medveten Konsumtion.

Nästa samtal:

E-handel ur ett hållbarhetsperspektiv
Onsdag, 17 oktober
17.30 – 18.30
Under Fontänen, Sergels Torg

Välkommen till samtal och diskussion om en hållbar konsumtion för klimatet och människans bästa!

Läs pressmeddelandet här
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger