Add more content here...

Global Utmaning medskapare av tema Klimatkrisen på Bokmässan

Global Utmaning medskapare av tema Klimatkrisen på Bokmässan

Tillsammans med Stockholm Resilience Centre står vi bakom tema Klimatkrisen på Bokmässan i Göteborg den 22-25 september. Syftet är att koppla ihop kultur och vetenskap för att engagera och mobilisera kring vår tids ödesfråga. Författare, forskare, politiker, aktivister och andra från hela världen bjuds in till Bokmässan för att tillsammans hitta vägar framåt i klimatomställningen. Satsningen finansieras av Formas.

Bokmässan är som Nordens största kulturarrangemang en plattform som engagerar tiotusentals människor på plats i Göteborg i september och når ut digitalt och kommunikativt till mångdubbelt fler i hela landet – inför, under och efter mässans genomförande. Tema Klimatkrisen på bokmässan handlar om att engagera och mobilisera en bred allmänhet genom att skapa förutsättningar för samtal och dialog som utgår från klimatforskningen och låter den möta litteraturen.

Med som partner i projekten tillsammans med Global Utmaning är forskningscentret Stockholm Resilience Centre (SRC) vid Stockholms universitet, för att förankra satsningen i aktuell och relevant forskning. Ett viktigt fokus för temasatsningen kommer att vara att kommunicera de resultat som tas fram inom ramen för forskningsprogrammet Fairtrans. Allmänheten kommer under Bokmässan att få ta del av aktuell forskning om klimatet och omställningen, tillsammans med de perspektiv som Bokmässan står för – litteratur, kultur och den mer existentiella dimensionen av klimatkrisen.

Medverkande från Global Utmaning är våra seniora rådgivare Thomas Hahn, Staffan Laestadius och Eva Alfredsson samt vd Tove Ahlström, Anna Linell och Sofia Bernett från kansliet. 

För att läsa mer om Bokmässan 2022 och ta del av programmet på Klimatscenen, se Bokmässans hemsida.
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger