Add more content here...

Hållbar syn på vinst, aktiebolag och ägarmodell

Hållbar syn på vinst, aktiebolag och ägarmodell

Den 19 september ägde den andra forskningsföreläsningen i Global Utmanings samarbete med Folkuniversitetet rum, denna gång på temat “Hållbar syn på vinst, aktiebolag och ägarmodell.” Föreläsare var Sophie Nachemson-Ekwall, senior rådgivare för Global Utmaning och forskare vid Center for Research on Sustainable Markets på Handelshögskolan i Stockholm. Hon har en bakgrund inom bolagsstyrning och är därtill tidigare prisbelönt ekonomijournalist som arbetat i drygt 20 år på ett flertal affärstidningar i Stockholm.

Strukturomvandlingen som Sverige genomgått har lett till fördjupade klyftor mellan stad och landsbygd, där de industrier som varit avgörande för den ekonomiska tillväxten i landet läggs ned eller flyttar utomlands. Framgångsrika tech start-ups under de senaste decennierna går samma öde till mötes. Högt risktagande leder till att deras värde skjuter i höjden, och antingen blir uppköpta eller kraschar.

Men hur kan vi skapa långsiktigt hållbara marknadsekonomiska strukturer i det svenska samhället, där innovationer, kapital och arbetstillfällen förblir regionalt förankrade och därmed gynnsamma för hela landet? Sophie Nachemson-Ekwall identifierade under föreläsningen ett antal områden som är centrala för att förstå bristerna inom svensk marknadsekonomi och vilka åtgärder som effektivt kan besvara dem.

“Aktieägarna ska inte vara viktigare än bolaget”– Den praxis som råder för närvarande inom svensk marknadsekonomi innebär att aktieägarna har oproportionerligt stor makt att fatta besult inom företag och gynnar främst just aktieägaren – eftersom högt risktagande leder till kortsiktig vinstmaximering. Det illustreras bland annat av bristen på mekanismer som försvårar uppköp av svenska företag, vilket leder till att Sverige kontinuerligt förlorar kontrollen över svenska arbetstillfällen och att det kapital som skapas av innovationer i landet istället förflyttas utomlands. Genom att ändra aktiebolagslagen och förflytta en del av makten till andra intressenter (såsom styrelser, företagsledningar och fackförbund) blir det svårare att sälja ut företag. Vidare möjliggör det högre ställda krav på bolagets framtid vid ett uppköp – exempelvis att verksamheten ska stanna i Sverige. På så sätt behåller vi både jobbtillfällen och kapital inom landet.

“Företaget ska ha ett syfte som är större än att göra vinst” – Att skriva in en vision om bolagets syfte ur ett större samhälleligt perspektiv i bolagsordningen samt ta denna på större allvar lyfts också fram som en lösning. Ytterligare ett problem som Sophie lyfte fram under föreläsningen är de regelverk som blockerar eller försvårar andra ägarmodeller än de klassiska familjeföretagen. Detta innebär att alternativa aktörer – såsom kooperativa företag, stiftelser och civilsamhället – har svårt att få kapital, vilket skapar en ensidig marknadsekonomi. Genom att förenkla för etableringen av dessa ägarstrukturer skapas en mångfald på marknaden och gör den mer hållbar, långsiktig och lokalt förankrad. “Kooperativa företag har ingen exit-strategi; syftet är att bli kvar i samhället“

Sophie Nachemson-Ekwall menar att genom dessa ändringar skapas en större samverkan inom marknadsekonomin, där företagssektorn, den offentliga sektorn, den ideella sektorn och hushållssektorn skapar en stabilitet som i sin tur leder till större ansvarstagande.

Föreläsningen sändes live och går att ta del av i efterhand, här . Sophie Nachemson-Ekwall var den andre föreläsaren från höstens föreläsningsserie i samarbete med Folkuniversitet. Nästa föreläsning äger rum den 3e oktober med Börje Ljunggren, som föreläser på temat “Kina – vår tids utmaning”. Mer information och höstens schema hittar du här. För att läsa mer av Sophie Nachemson-Ekwalls forskning, ladda ner den kostnadsfria GU-boken “Ett Sverige där anställda äger”.
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger