Add more content here...

Höstens nya praktikanter på Global Utmaning

Höstens nya praktikanter på Global Utmaning

Global Utmanings nya talanger. Nu är det dags att söka praktik för vårterminen 2022. Läs mer här.

Varje termin tar vi emot studenter och höstens praktikanter – sedan ett par veckor tillbaka – är Gabriel Bladh,  Hugo Bergevald, Martina Reppen och Cecilia Wallén. Vi ser fram emot att få jobba tillsammans med dessa talanger, som med sina olika bakgrunder får chansen att utvecklas och bidra med sina egna kunskaper.

Global Utmanings praktikanter under hösttermin 2021

Gabriel Bladh har en kandidatexamen i statsvetenskap och en masterexamen i nationalekonomi från Lunds universitet där han skrev sitt examensarbete inom arbetsmarknadsekonomi. På Global Utmaning kommer han främst att arbeta med Klimatagendan.

Hugo Bergevald läser ett masterprogram i marknadskommunikation vid Stockholms universitet. Tidigare har han studerat vid Södertörns högskola och Universidade Católica Portuguesa i Lissabon. Hugo kommer huvudsakligen att arbeta med projektet Klimatagendan och tankesmedjans övergripande kommunikationsarbete.

Martina Reppen kommer under hösten att assistera inom projekten som drivs inom ramen för Agenda 2030 och hållbara städer. Martina läser masterprogrammet Ledarskap för Hållbar Samhällsutveckling vid Södertörns Högskola, som är ett tvärvetenskapligt program mellan disciplinerna sociologi, nationalekonomi och företagsekonomi. Martina är i färd med att avsluta sitt examensarbete om svenska kommuners implementering av Agenda 2030, med fokus på samverkan och kapaciteten för det inom den kommunala organisationen.

Cecilia Wallén läser just nu en master i International Development and Management och har en kandidatexamen i Mänskliga rättigheter, båda vid Lunds universitet. Hon skrev sin kandidatuppsats om Utrikesdepartementets strategier för hållbar utveckling. Cecilia kommer framförallt arbeta med projektet Hållbara Städer.

Varmt välkomna!
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger