Add more content here...

Hur når politik och offentlig sektor de globala målen? – Kristina Persson på Entreprenörskapsforum

Hur når politik och offentlig sektor de globala målen? – Kristina Persson på Entreprenörskapsforum

Hur levererar företagen på Agenda 2030? Och hur når politik och offentlig sektor de globala målen? Kan dessutom filantroper och civilsamhälle bidra till att nå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling? Det diskuterades på Entreprenörskapsforums konferens den 24 oktober. På scen stod bland andra H.K.H. Prinsessan Sofia, Jan Eliasson och Kristina Persson, grundare av Global Utmaning.

Kristina lyfte att Sverige enligt SCB:s mätning redan har uppfyllt ungefär 20 procent av målen. Med det sagt är jag inte så säker på att agenda 2030 har förändrat så mycket, vi jobbade redan på det sättet innan målen kom till, sa Persson. Målen har dock skapat engagemang såväl som stimulerat fokus och konkretiserat arbete. Men enligt Persson finns mycket kvar att göra. Hon pekade på att det saknas policystöd, ett långsiktigt och mindre stuprörsorienterat arbetssätt. Vilket inte är förenligt med det nuvarande politiska systemet.

”Politiken är för reaktiv och kortsiktig. Stöd och regelförändringar efterfrågas av företag som vill ställa om men där är inte politiken lyhörd. Vi måste sätta lösningarna i fokus och gå till botten med vad som orsakat problemen. Det kräver kraftfull samverkan mellan politik och näringsliv.”

Texten är ett utdrag. Hela artikeln går att läsa på Entreprenörskapsforum.se. Samtalet går även se här.
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger

Eva Svedling, VD Global Utmaning

Eva Svedling blir ny VD på tankesmedjan Global Utmaning