Add more content here...

Infomedia och tankesmedjan Global Utmaning inleder samarbete

Infomedia och tankesmedjan Global Utmaning inleder samarbete

Sedan 2005 har Global Utmaning arbetat med policyutveckling och politisk påverkan inom hållbar utveckling. FN:s globala mål, formulerade i Agenda 2030, är centrala i den oberoende tankesmedjans uppdrag. För att ytterligare vässa och automatisera sin omvärldsbevakning inleder organisationen nu ett samarbete med Infomedia, vars expertis i medieintelligens kommer att stärka Global Utmanings analys och uppföljning.

“Infomedia och Global Utmaning har mycket gemensamt i sitt arbete. Inte minst att tillhandahålla oberoende och faktabaserade insikter om världen, för att hjälpa beslutsfattare i politiken såväl som näringslivet. Infomedias verktyg och analyskompetens bidrar till att stärka vår påverkanskraft för hållbar utveckling i Sverige och internationellt”, säger Tove Ahlström, vd på Global Utmaning.

Infomedia blir partner till Global Utmaning och förser tankesmedjan med tillförlitliga och aktuella data från både traditionella och sociala medier. På så sätt stärks underlaget inom Global Utmanings fyra programområden: Klimat och resurser, Jämlikhet och demokrati, Den nya ekonomin och Hållbara städer.

“Genom att enkelt och kontinuerligt kunna överblicka trender och genomslag, kan man lättare planera egna insatser, inte minst kommunikativa sådana. För att påverka debatten måste man ha örat mot marken – och det gör vi enkelt och effektivt. Det känns mycket bra att kunna bidra med vår expertis till Global Utmanings viktiga arbete, det utvecklar också vår egen hållbarhetskompetens”, säger Alexander Wallin, Head of Products & Solutions på Infomedia. 

Infomedia är ledande i Norden inom medieintelligens och har som uppdrag att förtydliga, ge en överblick och skapa insikter ur samtidens kaotiska mediebilder. Global Utmaning har konsultativ status hos FN och har drivit projekt med finansiering av bland andra Sida, VINNOVA och Bill & Melinda Gates Foundation.

 

Om Infomedia

Infomedia är ett ledande nordiskt media intelligence-företag. Med avancerad teknik, komplexa algoritmer och ett starkt team av skickliga medarbetare övervakar vi allt som sägs och skrivs om våra kunder i alla typer av redaktionella och digitala medier världen över.

 

 
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger