Add more content here...

Innovationslabb 6 med #UrbanGirlsMovement Botkyrka

Innovationslabb 6 med #UrbanGirlsMovement Botkyrka

Labb 6 och den sista i serien av workshopar #UrbanGirlsMovement Botkyrka, ägde rum på den nyinvigda konsthallen i Botkyrka. Tisdagen den 4 juni samlades tjejerna och experterna ännu en gång för att diskutera hur Fittja Centrum kan bli en bättre och mer inkluderande plats. Målet med workshopen var att diskutera vad som krävs för att förslagen som utvecklades i labb 1-5 ska bli verklighet.

Tillsammans arbetade tjejer och experter fram policyförslag att presentera för beslutsfattare på olika nivåer och tog fram riktlinjer som stöd till de aktörer som ska implementera förslagen. Workshopen utgick från de tre offentliga och semi-offentliga platser som har identifierats och arbetats med under projektets gång.
– Fittja Centrum
– Fittja Station
– Fittja Torg

Deltagarna delades in i grupper utifrån vilken målgrupp de tillhörde – medborgare, markägare, kommunen och
region, för att prioritera bland resultaten från laboratorierna 1-3. Fokus låg på utmaningar, befintliga
möjligheter och principer som anses viktiga att ta itu med. Baserat på de gemensamma prioriteringarna, rangordnade grupperna bland de befintliga förslagen
utvecklad i labb 4-5. Där efter diskuterade grupperna vad som vore realistiskt att implementera. De berörde frågor som budget, tid, ansvar och vilka partnerskap som bör utvecklas och den steg både individer och organisationer kan börja ta.

Som avslutning på det sista labbet presenterades aktivitetskuben som White arkitekter tillsammans med kommunens sommarjobbare kommer bygga i slutet av augusti på Fittja torg. Aktivitetskuben är en pop-up och kommer under några veckor i slutet av sommaren fyllas av aktiviteter. Detta kommer att ge vidare input på hur förslagen tas emot och hur väl de fungerar innan förslagen slutligen lämnas över till relevanta beslutsfattare på World Cities day 31 oktober 2019.
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger