Add more content here...

Integritetspolicy

Läs mer kring hur vi hanterar dina personuppgifter.

Global Utmaning är en tankesmedja i form av ideell förening. Vi skapar möten, seminarier och ge ut rapporter, analys- och debattexter för att accelerera omställningen mot hållbara samhällen. I vår integritetspolicy kan du läsa om vilka personuppgifter vi behandlar, varför och hur du gör för att ändra dina uppgifter eller bli bortglömd. Global Utmaning hanterar personuppgifter utifrån EU:s dataskyddsdirektiv GDPR (från och med 25 maj 2018).

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Global Utmaning, 802441-7175, Birger Jarlsgatan 57C, 11356 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Global Utmaning ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Global Utmaning behandlar personuppgifter för att administrera aktiviteter som möten och evenemang, kommunicera med dem som är intresserade av vår verksamhet genom nyhetsbrevsutskick, inbjudningar och kommunikation till seniora rådgivare och medlemmar. Vi behandlar även personuppgifter för anställda. Vi samlar i första hand in e-postadresser, men ibland även namn, titel och arbetsgivare. I enstaka fall även telefonnummer. Dessa uppgifter har vi inhämtat från dig, din arbetsgivare eller i vissa fall från offentliga källor.

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med bidragsansökningar till stiftelser och myndigheter.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Administration
 • Deltagande i tankesmedjans evenemang
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Verksamhetsberättelse
 • Inbjudningar till våra evenemang
 • Registrering till våra evenemang
 • Kontakt med panelister som bjuds in att medverka i våra evenemang
 • Dokumentation och spridning av våra evenemang genom text, video och bilder
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi delar med oss av personuppgifter till företag som tillhandahåller digitala verktyg för att administrera kontakter. Syftet med detta är framför allt att underlätta administration och kommunikation i samband med utskick eller registrering till evenemang. De företag vi lagrar uppgifter hos lever upp till GDPR-lagstiftning, och vi delar inte uppgifterna med tredje part. Uppgifternas åtkomst är begränsade till Global Utmanings medarbetare.

Vill du inte längre få utskick och inbjudningar från oss kan du avregistrera dig här.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter så länge som vi anser att det kan finnas en anledning. Vill du inte att vi sparar uppgifter om dig kan du kontakta oss på info@globalutmaning.se och meddela detta så tar vi bort dem.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få veta vilka uppgifter om dig föreningen behandlar. Föreningen ska vid begäran av utdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som vi har.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har också rätt att bli raderad.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta kansliet för att utöva dina rättigheter på info@globalutmaning.se.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen), besök www.imy.se.

Ändringar i integritetspolicyn

Global Utmanings vd förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn här på webbplatsen.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du kansliet på info@globalutmaning.se