Klimatagenda för Sverige – en plan som kombinerar netto-noll utsläpp med industriellt värdeskapande – Global Utmaning
Add more content here...

Klimatagenda för Sverige – en plan som kombinerar netto-noll utsläpp med industriellt värdeskapande

Av Material Economics

En rapport framtagen av Material Economics inom projektet Klimatagendan - Sverige ställer om.

Rapporten Klimatagenda för Sverige är den första analysrapporten från initiativet Klimatagendan – Sverige ställer om, som är en oberoende samverkansplattform och accelerator för klimatomställningen. Sveriges klimatmål om noll nettoutsläpp 2045 ger oss en gemensam vision om att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Ett mål kräver dock en plan för att bli verklighet. Sveriges snabba historiska utsläppsminskningar har avtagit i ett läge när de behöver accelerera. Det brådskar därför att ta nästa steg i omställningen. För att möjliggöra detta krävs en sammanhållen analys som visar hur ekonomin som helhet kan ställa om. Rapporten Klimatagenda för Sverige ger ett sådant helhetsscenario från energi till industri, transport, städer, och jordbruk. Slutsatsen är att omställningen är fullt möjlig. Samtidigt kan den inte ske med mer av detsamma. Rapporten beskriver flera områden där ny politik behövs för att riva de hinder som står i vägen, redan under tidigt 2020-tal. Nästa steg i Klimatagendan är att ta vidare rapportens slutsatser tillsammans med nyckelaktörer för att hitta nya lösningar och vägar framåt för en effektiv – och rättvis – klimatomställning, samt att inleda folkbildningsinsatser med särskilt fokus på fack- och studieförbund. Bakom initiativet står Global Utmaning, Material Economics, ClimateView och ett stort antal partners.

© 2024 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema