Add more content here...

Klimatnätverk för facken

Klimatnätverk för facken

Våren 2022 startade vi på Global Utmaning ett nytt klimatnätverk för fack- och studieförbund. Det är en mellanfacklig plattform där medverkande kan dela erfarenheter och kunskap kring strategiskt arbete för en rättvis klimatomställning. Nätverket finansieras av Union to Union.

Fackförbunden är viktiga aktörer för att öka takten i klimatomställningen och säkra att den blir rättvis och socialt hållbar. Vid fem tillfällen under året får facken möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter sinsemellan, få inspiration från andra länder, samt få coachande stöd i arbetet med rättvis klimatomställning. Förbund från alla tre fackliga centralorganisationer Saco, LO och TCO finns representerade i nätverket.

Fokus för träffarna är hur den svenska fackföreningsrörelsen kan arbeta strategiskt med rättvis klimatomställning och engagera sina medlemmar i processen. Erfarenheter från motsvarande rörelser i det globala syd, där klimat och miljö i många fall har en tydligare koppling till social rättvisa, kommer fram genom inbjudna gäster. 

Klimatagendans folkbildningspaket – verktyg för engagemang 

En viktig utgångspunkt är det folkbildningsmaterial om som fack- och studieförbund varit medskapare av tillsammans med Global Utmaning, inom ramen för initiativet Klimatagendan. Det är ett konkret verktyg för att öka kunskapen om hur den svenska klimatomställningen kan gå till, och en bra grund för det fortsatta gemensamma arbetet. Flera fackförbund erbjuder redan materialet, som består av en e-kurs och ett studiematerial i utbildningsutbudet för medlemmar via sina hemsidor. 

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Sofia Bernett. 

Läs intervju med Sofia på Union to Unions hemsida: https://www.uniontounion.org/nyhet/nyfikna-lockas-till-nytt-klimatnatverk
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Eva Svedling blir ny VD på tankesmedjan Global Utmaning

Global Utmanings remissvar till utredningen SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad

Uppmaning till partiledarna: Dags för klimatsamtal och krisplan