Add more content here...

Klimatnätverk för facken

Klimatnätverk för facken

Våren 2022 startade vi på Global Utmaning ett nytt klimatnätverk för fack- och studieförbund. Det är en mellanfacklig plattform där medverkande kan dela erfarenheter och kunskap kring strategiskt arbete för en rättvis klimatomställning. Nätverket finansieras av Union to Union.

Fackförbunden är viktiga aktörer för att öka takten i klimatomställningen och säkra att den blir rättvis och socialt hållbar. Vid fem tillfällen under året får facken möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter sinsemellan, få inspiration från andra länder, samt få coachande stöd i arbetet med rättvis klimatomställning. Förbund från alla tre fackliga centralorganisationer Saco, LO och TCO finns representerade i nätverket.

Fokus för träffarna är hur den svenska fackföreningsrörelsen kan arbeta strategiskt med rättvis klimatomställning och engagera sina medlemmar i processen. Erfarenheter från motsvarande rörelser i det globala syd, där klimat och miljö i många fall har en tydligare koppling till social rättvisa, kommer fram genom inbjudna gäster. 

Klimatagendans folkbildningspaket – verktyg för engagemang 

En viktig utgångspunkt är det folkbildningsmaterial om som fack- och studieförbund varit medskapare av tillsammans med Global Utmaning, inom ramen för initiativet Klimatagendan. Det är ett konkret verktyg för att öka kunskapen om hur den svenska klimatomställningen kan gå till, och en bra grund för det fortsatta gemensamma arbetet. Flera fackförbund erbjuder redan materialet, som består av en e-kurs och ett studiematerial i utbildningsutbudet för medlemmar via sina hemsidor. 

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Sofia Bernett. 

Läs intervju med Sofia på Union to Unions hemsida: https://www.uniontounion.org/nyhet/nyfikna-lockas-till-nytt-klimatnatverk
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger