Add more content here...

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger

Jag vill tipsa om en mycket relevant och tydlig text av Tomas Kåberger, ordförande för Global Utmanings programråd Klimat och resurser. Tomas är professor i industriell energipolicy vid Chalmers och var tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.

I en ledare i Dagens ETC beskriver han den berättelse som Putin genom påverkanskampanjer fått många svenskar att tro på, och jämför den med de faktiska orsakerna bakom Europas höga elpriser. Tomas belyser hur vi i Sverige står oss i en jämförelse med andra europeiska länder och vilken betydelse olika länders mix av fossilt, förnybart och kärnkraft har – för planetens framtid, vårt oberoende och vår säkerhet.

“Den bild Putin vill sprida är att de höga elpriserna i Europa under 2022 beror på grön energipolitik, att kärnkraftsavvecklingen är vettlös, och att klimathoten är överdrivna och att vi blir fattigare utan fossila bränslen.” 

Tomas konstaterar att “även om Putin beskrivning av verkligheten inspirerar många svenska politiker så står den svag i verkligheten”.

Läs hela ledaren här: https://www.etc.se/ledare/koep-inte-putins-paaverkanskampanj-om-energilaeget-i-eu

Det är min absoluta övertygelse att vi i civilsamhället bör kroka arm med näringsliv och forskning för att skapa en motkraft mot det medvetet försvårande och fördröjande narrativ om klimatet och den gröna omställningen som framgångsrikt sprids av starka fossilintressen. Allt medan svenska företag riskerar att tappa konkurrenskraft, Sverige får allt svårare att nå klimatmålen och vi förlorar vår starka röst internationellt. Jag vill och hoppas att Global Utmaning kan vara med och skapa den kraften. 

/Eva Svedling, VD Global Utmaning
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger