Add more content here...

Låt inte ännu en kris gå till spillo – ta chansen att framtidssäkra Sverige och göra oss mindre beroende av Putins gas och olja!

Låt inte ännu en kris gå till spillo – ta chansen att framtidssäkra Sverige och göra oss mindre beroende av Putins gas och olja!

Klimatpolitiska rådet har idag presenterat sin rapport. Åter konstateras att regeringen inte styr tillräckligt för att nå de klimatpolitiska målen.

EN SNABB OMSTÄLLNING ÄR MÖJLIG – FLER FOSSILA SUBVENTIONER TAR OSS INTE DIT

Vi behöver en politik som accelererar omställningen inom de närmaste åren. Just nu går arbetet för långsamt. I detta läge behöver alla åtgärder styra mot minskade utsläpp av växthusgaser.

Global Utmaning har tagit fram en plan för att ställa om Sverige till 2045. Vi visar att en omställning till en fossilfri ekonomi är fullt möjlig. Nu krävs ett starkt politiskt ledarskap och ett systematiskt förändrat arbetssätt.

Vi behöver se till helheten i genomförandet av de globala målen. Vi håller med Klimatpolitiska rådet om att klimatpolitiken måste genomsyra alla politikområden och styrningen av myndigheter. Det är också av största vikt att det klimatpolitiska ramverket ges samma tyngd som det budgetpolitiska ramverket.

Det kortsiktiga arbetet måste gå i linje med de långsiktiga målen. Det är därför olyckligt att regeringen för en politik som gynnar fortsatt fossilt bilåkande och hög elförbrukning.

INVESTERA FÖR ENERGISÄKERHET OCH NYA JOBB I HELA LANDET

Omställningen är en stor möjlighet för utveckling av hela Sverige, med högkvalificerade jobb kopplat till förnybar energi och energieffektivisering i hela landet. Det ger också ett större oberoende av gas och olja från Ryssland och andra tvivelaktiga stater.

En snabb utbyggnad av utspridd elproduktion skulle göra Sverige oberoende av importerade fossila bränslen och samtidigt mer motståndskraftigt mot olika former av störningar.

Intäkterna från olje- och gasexporten är kärnan i Rysslands ekonomi, och själva förutsättningen för Rysslands krig i Ukraina. Västvärldens sanktioner har ändå i stort undvikit energisektorn. Intäkterna till Putins krigskassa har fortsatt välla in i takt med att priserna för olja och gas har ökat.

FOLKBILDNING KRÄVS FÖR ATT ACCELERERA OMSTÄLLNINGEN

Vi delar rådets bedömning om att det krävs massiv utbildningsinsats för att öka kunskapen om klimatkrisen. Så skapar vi en folkligt förankrad rättvis omställning där ingen lämnas utanför. Global Utmaning har tagit fram ett folkbildningspaket tillsammans med flera av Sveriges största fack- och studieförbund. Vi föreslår att regeringen ska satsa en miljard kronor för folkbildning om klimatomställningen.

Undertecknare från rådet för Klimat och resurser, Global Utmaning:

Tomas Kåberger, ordförande i rådet för Klimat och resurser

Eva Svedling, vice ordförande

Tove Ahlström, vd Global Utmaning

Anna Linell, programchef Klimat & Resurser

Anders Wijkman

Karl Hallding

Kristina Persson

Monica Andersson

Peter Kleen

Staffan Laestadius

Thomas Hahn

 

 

OM GLOBAL UTMANING

Global Utmaning är Sveriges ledande oberoende tankesmedja. Genom tvärsektoriell forskning, faktabaserat underlag och dialog bidrar vi med långsiktiga lösningar och konkreta policyförslag som accelererar den hållbara utvecklingen ekologiskt, ekonomiskt och socialt. 

RÅDET FÖR KLIMAT OCH RESURSER
Klimat och resurser är ett av Global Utmanings fyra programområden och fungerar som en arena för näringslivet, akademin, politiken och civilsamhället att lyfta fram strategiska frågor för om klimatomställningen. Inom Klimat och Resurser driver Global Utmaning satsningen ”Sverige ställer om”, som innefattar Klimatagendan och forskningsprogrammet FAIRTRANS.
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger