Add more content here...

Medlemmar

Nätverkets medlemmar

Nätverket består av 40 medlemmar som alla representerar olika organisationer från det nordiska civilsamhället och med tydlig bäring till visionen om ett hållbart och integrerat Norden. Nätverket är tvärsektoriellt sammansatt utifrån olika parametrar, såsom tematiskt fokus och geografisk representation.