Add more content here...

Global Utmaning värd för Miljödepartementet i exil

Global Utmaning värd för Miljödepartementet i exil

Under en vecka tog tankesmedjan över Miljödepartementet. När regeringen valde att lägga ner departementet bestämde sig miljörörelsen för att ge det ett hem i exil. Under vår tid som miljödepartement lade vi fram tre reformförslag. 

Sedan Greenpeace skruvade ner skylten från husfasaden har Miljödepartementet varit på en turné mellan organisationer och individer som vill se en kraftfull klimat- och miljöpolitik. Tidigare har Fridays for Future Sverige och artisten Stefan Sundström tagit hand om skylten. Global Utmaning var glada över att ta över stafettpinnen och presenterade tre reformer för en rättvis klimatomställning.

 1. Satsa en miljard på folkbildning om klimatet
  Vår första reform som värd för Miljödepartementet i exil var en rejäl satsning på folkbildning om klimatet. Folkbildningsrådet fick i uppdrag av oss att sprida kunskap medborgarnas roll i klimatomställningen. Hur kan Sverige nå klimatmålen? Hur ser vi till att omställningen blir rättvis? Och varför är det så bråttom? Det är sådant som alla medborgare behöver veta, för att förstå vad det handlar om, kunna ställa rätt krav på politiken och fatta kloka beslut om framtiden. Det är nyckeln till en klimatomställning som är både effektiv och som inte lämnar någon utanför.

  Vi på Global Utmaning har tillsammans med fackföreningsrörelsen och studieförbund tagit fram ett folkbildningspaket om Sveriges omställning. Det består av en kort e-kurs som alla kan göra hemma, och ett kursmaterial för studiecirklar. Du hittar det här.

 2. En rättvis koldioxidbudget för Sverige
  Tankesmedjans andra reform var att få på plats en koldioxidbudget som styrinstrument för Sveriges klimatmål. Vi tillsatte därför en utredning som skulle beräkna en rättvis koldioxidbudget i linje med våra åtaganden i Parisavtalet. Att få fram en bindande koldioxidbudget innebär att vi tar ansvar för den totala mängden vi släpper ut i atmosfären till år 2045. Då ska våra utsläpp vara nere på nettonoll enligt Sveriges klimatmål.

  Det är mängden koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären som avgör hur mycket den globala medeltemperaturen stiger. Vi ser nu till att Sverige inte övertrasserar sin del av det återstående utsläppsutrymmet med sikte på 1,5-gradersmålet.

  Forskningsprogrammet FAIRTRANS – där Global Utmaning ingår – har nyligen publicerat rapporten “Rättvisa koldioxidbudgetar för Sverige”. Den innehåller beräkningar och olika antaganden om principer för rättvisa.

 3. Mål för Sveriges konsumtionsutsläpp
  Den tredje reformen som Miljödepartementet i exil var ett mål för konsumtionsutsläppen i Sveriges klimatpolitiska ramverk. Klimatpåverkan från hur vi i Sverige handlar, äter, bygger och reser är bland de högsta i världen. Även om vi kommit längre än många andra länder i omställningen till ett fossilfritt energisystem, är utsläppen från vår livsstil höga per capita.

  I april 2022 enades alla åtta riksdagspartier i Miljömålsberedningen om ett förslag på konsumtionsmål för att komplettera nuvarande klimatmål. Trots det har förslaget blivit liggande på regeringens bord. Nu dammar vi av och sjösätter det.De konsumtionsbaserade utsläppen kommer från varor och tjänster som används i Sverige oavsett var utsläppen sker. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp är 79 miljoner ton per år. 62 procent av dessa utsläpp uppstår i andra länder till följd av svensk konsumtion (Naturvårdsverket).

  Global Utmaning har tidigare tagit fram en rapport – fortfarande högaktuell – med konkreta förslag på hur Sverige kan förändra konsumtionsmönster för att uppnå nettonollutsläpp i tid. Svenska konsumenter samt företag och den offentliga sektorn kan minska utsläppen – även i andra länder. Men utan uttalade mål når vi inte dit. Rapporten är skriven av Robert Höglund och finns att ladda ner här.

Med dessa reformer avslutar vi vår tid som Miljödepartementet i exil men arbetet för att säkerställa att Sverige går i bräschen för en rättvis klimatomställning fortsätter för Global Utmaning.
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger