Add more content here...

Mot en hållbar framtid

Mot en hållbar framtid

Hur ska vi nå hållbar utveckling och hur kan vi som samhällsmedborgare engagera oss? Det kretsade samtalet kring när den nya antologin Mot en hållbar framtid, framtagen av Global Utmaning och Studiefrämjandet, lanserades på Kulturhuset Stadsteatern den 7 november.

Inför en fullsatt sal och med flera hundra tittare via livestream, lanserades antologin som sprider kunskap om en rad utmaningsområden och belyser hur vi som individer kan bidra till att nå hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.

Ett genomförande av den globala agendan för hållbar utveckling kommer att kräva engagemang från samhällets alla delar. Men hur ska det engagemanget skapas? David Olsson, från den globala rörelsen We Don’t Have Time, lyfte sommarens skogsbränder som ett exempel på klimatrelaterade händelser som kan skapa ett uppvaknande även hos oss på norra delen av jordklotet. “Man behöver insikt, förståelse och en förmåga att sätta sig in i hur det känns för andra människor på jorden”, la Studiefrämjandets förbundschef Gustav Öhrn till. Han menade att folkbildning har kraften att skapa just detta och att samla människor mot ett gemensamt mål. “Vi befinner oss i ett moment 22 där min vardag är beroende av ett system som hotar min vardag”, sa Alexander Crawford, senior rådgivare till Global Utmaning. Det första steget är att inse att detta moment 22 finns där.

Hur kan då de globala målen vägleda arbetet för en hållbar utveckling? Kristian Skånberg, senior rådgivare till Global Utmaning och Stockholm Environment Institute, ser Agenda 2030 som en beställning – världens största sådana. “Det kommer att leda till offentliga upphandlingsuppdrag. Ser man det på det sättet är näringslivet väldigt gärna med och spelar”. Vad gäller lösningar finns det en enorm potential i den digitala tekniken, som kan bidra till agendans alla 17 mål, menade Anna Kramers, forskare vid KTH. Tekniken kan bland annat användas för att nå klimatmålet genom att dematerialisera många produkter, vilket exempelvis redan skett med digitaliseringen av CD-skivor, böcker eller bankkontor.

Stockholms Stads nya finansborgarråd, Anna König Jerlmyr, som blickade framåt för hållbarhetsarbetet i Stockholm, skulle vilja se testbäddar i staden där man prövar olika lösningar. Exempelvis att testa olika el-lösningar i stadsdelarna och att invånarna deltar i processen. Ett medskick till publiken var att hon förväntar sig att invånarna är medskapare i den omställning som krävs. Rosaline Marbinah, ordförande för Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) gjorde ett annat medskick: “Nöj er inte. Var ambitiösa. Var pragmatiskt frustrerade”. Rosaline underströk även vikten av sektorsöverskridande arbete för att nå hållbarhetsmålen och behovet av systematiska och långsiktiga metoder för att inkludera civilsamhället i arbetet.

I en avslutande fråga till Alexander Crawford, undrade moderatorn Birgitta Englin, senior rådgivare till Global Utmaning, om de hade glömt något. “Vi kanske har glömt kärlek. Man kan bara rädda det man älskar”.

Se hela samtalet i efterhand här.

Läs antologin här.
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Klimatagendan och folkbildning: faktabaserade insikter istället för klimatångest

Styrmedel för en hållbar konsumtion

Konkreta förslag på hur Sverige kan visa ledarskap i en komplex tid