Mot en hållbar framtid – Global utmaning
Add more content here...

Mot en hållbar framtid

Av Elin Andersdotter Fabre och Joel Ahlgren| 1 oktober, 2018

Så genomför vi FN:s agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Hur skapas engagemang för hållbarhet? Hur kan ny teknik bidra till omställningen?

Om det och mer handlar denna antologi som om. Tillsammans med Studiefrämjandet, och med finansiering av Sida, har Global Utmaning tagit fram denna antologi om FN:s globala mål – Agenda 2030. Till varje kapitel bidrar forskare, skribenter och samhällsdebattörer med sina perspektiv på samtidens och framtidens hållbarhetsutmaningar. Syftet med boken är att sprida kunskap, lyfta fram lösningar och finnas för individer och samhällsmedborgare att agera och handla med antologin som utgångspunkt.

Som komplement har Studiefrämjandet tagit fram en studieplan som kan användas i till exempel studiecirklar.

GU-rapport 2018:3

© 2022 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema