Add more content here...

Möt vår nya projektkoordinator, Tove Andréasson Derner!

Möt vår nya projektkoordinator, Tove Andréasson Derner!

Tove Derner, projektkoordinator

Välkommen, berätta om dig själv!

– Jag är ursprungligen från Göteborg och har efter några turer till Oslo, Sydney och Lund till slut hamnat i Stockholm där jag nu läser sista terminen på mastersprogrammet i global politisk ekonomi. Jag skriver just nu min masteruppsats med fokus på osäkerhet ur ett genusperspektiv inom den svenska gig-ekonomin. För ett år sedan läste jag en praktiktermin som en del av min utbildning och då var jag på Global Utmaning. Det är väldigt roligt att vara tillbaka men nu som projektkoordinator parallellt med mina studier.

Vad kommer du arbeta med här på Global Utmaning?

– Framförallt kommer jag att jobba inom programmen Hållbara Städer och Ekonomi & Governance som projektkoordinator. Jag kommer i synnerhet vara involverad i två pågående projekt. Jag kommer dels att arbeta inom Her City Toolbox, ett gemensamt projekt med UN-Habitat där vi har utvecklat en digital verktygslåda för urbana aktörer som säkerställer att tjejer och unga kvinnor blir inkluderade i stadsplaneringsprocesser. Jag kommer också koordinera och sköta kommunikationen inom projektet Women Leaders – ett kapacitetsbyggande initiativ för kvinnliga sociala entreprenörer med fokus på kvinnligt ledarskap och globalt kunskapsutbyte. I min roll kommer jag att jobba nära projektledaren i genomförande och samordning samt ha ansvar för kommunikationen i de respektive projekten.

Vilka globala utmaningar tänker du extra mycket på nu?

– För att skapa hållbara samhällen, oavsett om det gäller klimatmässigt, ekonomiskt eller socialt, tror jag det är avgörande att sätta jämlikhet och jämställdhet i fokus. Jag tänker därför mycket på hur vi ska kunna arbeta för ett samhälle för alla. Globalisering är vår tids största vän och fiende, den har skapat både vinnare och förlorare. Vi ser en allt större global trend av osäkerhet i allt från arbetsformer till upplevelser i området där man bor. Jag tror vi behöver sätta ljus på hur vi kan säkra rätten till trygga arbeten, såväl som hur vi kan inkludera jämlikhet och jämställdhet i utformningen av staden och i stadsplaneringsprocesser.
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger