Add more content here...

Norden som hållbar och integrerad region

Norden som hållbar och integrerad region

”Vår Vision 2030” är Nordiska Ministerrådets strategi med ambitionen att göra Norden till den mest hållbara och integrerade regionen i världen till år 2030. I det redan pågående globala arbetet för en hållbar omställning har Norden allt att vinna på, och rätt förutsättningar för, att ta täten och inspirera andra.

Civilsamhällsnätverket har etablerats av de nordiska samarbetsministrarna genom Nordiska Ministerrådet för att stödja visionen och stärka samarbetet med civilsamhället i Norden.