Add more content here...

Nordic Climate Action Weeks

Nordic Climate Action Weeks

Är du intresserad av FN:s klimatförhandlingar COP25 i Madrid? Från Norrsken House i Stocholm kommer du mellan den 2-13 december kunna följa med i klimatförhandlingarna och låta din röst höras i samtal och diskussioner som sänds direkt in till COP25 i Madrid. Tillsammans med Nordiska Ministerrådet och Nordiska Rådet anordnar Global Utmaning en paralllellkonferens till COP25, en virtuell bakdörr till förhandlingarna. Med en hub på Norrsken House i Stockholm och en i Madrid visar vi hur digitala verktyg kan användas för att göra förhandlingarna mer hållbara, inkluderande och lättillgängliga. Välkommen att delta i diskussionerna om hur vi kan skapa en mer hållbar värld!

Program

Måndag 2 december
Climate Action and the Youth 
12:30 – 21:00

Öppnandet av COP25! Inbjudna ungdomsrepresentanter och nordiska ministrar deltar i diskussioner om agerande i klimatfrågan. Fokus ligger på att involvera unga i klimatpolitiken och låta politikerna höra deras åsikter och tankar. Kom och delta i en intressant dag som fokuserar på klimatet ur de ungas perspektiv.


Tisdag 3 december 
Making the Paris Agreement a Reality 
12:30 – 19:30

För fem år sedan kom världens ledare överens om ett avtal med målet att ena världens länder i kampen mot klimatförändringarna. Men vad har hänt sedan dess? Kom och delta i en dag när vi fokuserar på hur vi ska göra Parisavtalet till en verklighet.

The Climate Plan 2.0 – Roadmap to a Carbon-Neutral Nordic Region
18:30 – 19:30

De nordiska länderna har höga ambitioner vad gäller klimatomställningen, men än så länge är det ett stort gap mellan ambition och handling. Med Klimatplan 2.0 för Sverige visar vi tänkbara vägar mot ett hållbart samhälle och vill på så sätt bidra till att göra den nordiska regionen till ett framgångsexempel globalt.

I Klimatplan 2.0 för Sverige samlas företag, forskningsinstitut och organisationer som tillsammans vill accelerera klimatomställningen och bidra till att Sverige blir fossilfritt senast 2045. Global Utmaning mobiliserar resurser och etablerar aktörsnätverk för att fylla klimatplanen med de styrmedels- och investeringsförslag som idag saknas och som ska mätas mot faktiska utsläpp. Förslagen presenteras med hjälp av samma digitala verktyg som används av Klimatpolitiska rådet och syftar till att inspirera beslutsfattare till dialog om vilka vägar som är möjliga för att uppnå en långsiktig och effektiv klimatomställning av hela samhället.

Seminariet kommer presentera projektet och syftar till att ge inspiration till vilka sorts åtgärder och investeringar som behövs. Vi kommer även diskutera hur Klimatplan 2.0 för Sverige kan användas som ett interaktivt och lätt verktyg för att skapa sektorsövergripande kunskap, vilket kan bidra till skapandet av en koldioxidneutral nordisk region.

Medverkande
Tomer Shalit, grundare ClimateView
Kristina Persson, grundare Global Utmaning och ordförande för rådet ekonomi  & governance på Global Utmaning
Staffan Laestadius, professor emeritus på KTH och ordförande för rådet klimat & resurser på Global Utmaning
Ingmar Rentzhog, Grundare We Don´t Have Time
Per Klevnäs, grundare Material Economics
Ludwig Bengtsson Sonesson, LSU:s ungdomsrepresentant vid COP25

Välkommen till detta event som arrangeras gemensamt med deltagare både i Stockholm och Madrid.

Arrangör
Global Utmaning


Onsdag 4 december
My Fossil Free Community 
12:30 – 19:30

Hur kan de nordiska länderna bli fossilfria? Under denna dag djupdyker vi i ämnen som cirkulär ekonomi och klimatsmart teknologi. Kan dessa ämnen hjälpa oss svara på frågan om hur vi kan uppnå ett fossilfritt samhälle?


Torsdag 5 december 
Eating Our Way to a Sustainable Community 
12:30 – 19:30

Maten spelar en allt mer central roll i klimatomställningen. Hur och vad vi ska äta är en fråga som blivit allt mer central i diskussionen om hur vi ska röra oss mer ett mer hållbart samhälle. Detta blir en dag i dialogens tecken, med diskussioner om hur vi kan äta oss mot en hållbar framtid och hur policies inom produktion och konsumtion av mat kan hänga med när konsumenters preferenser ändras, nya affärsmodeller uppstår och ambitionerna för klimatomställningen höjs.


Fredag 6 december
Reaching the Agenda 2030 
12:30 – 19:30

De globala målen handlar om att skapa en mer hållbar planet. Om att hejda klimatförändringarna. I slutändan handlar de om att lämna en så bra och välbehållen planet som möjligt till kommande generationer. Under denna dag diskuterar och lär vi oss mer om Agenda 2030. Hur når vi dit?


Lördag 7 december 
Climate Festival
11:00 – 18.30

Delta i hyllningen av COP25 under vår klimatfestival! Under denna dag kan du se utställningar, pröva spel, äta en god bit mat eller lyssna på ett av alla intressanta klimatsamtal. Kom och ta del av en dag full med klimaterfarenheter för alla åldrar.


Måndag 9 december 
Ocean, Air and Arctic Issues 
12:30 – 19:30

Under de senaste årtiondena har vi sett enorma förändringar i våra hav, luften vi andas och i Arktis. Alla dessa delar är avgörande för ekosystemet. Vad måste göras för att rädda dessa delar? För att svara på denna fråga erbjuder denna dag en rad av intressanta event som beskriver problemen och hur vi överkommer dem.


Tisdag 10 december 
Financing and Climate Investment 
12:30 – 19:30

Vid första ögonblicket kanske inte finanssektorn och klimatet ser ut att passa så bra ihop. Men är det så konstigt egentligen? Under tisdagen diskuterar vi hur finansiella institutioner kan skapa hållbara affärsmodeller som ger dem en komparativ fördel på marknaden.


Onsdag 11 december 
Nordic Council Day: Climate Clever Citizens 
12:30 – 20:00

Information kommer.


Torsdag 12 december 
Green Transition and Carbon Neutrality 
12:30 – 19:30

Allt högre krav ställs idag på kraftigare politiskt agerande i klimatfrågan, framförallt från de yngre generationerna. De vill ha en omställning i samhället och en förändring av det ekonomiska systemet. Är du intresserad av hur vi kan göra oss av med beroendet av fossila bränslen? Kom då och delta i torsdagens diskussioner om en grön omställning och en grön ekonomi.


Fredag 13 december
Climate Solutions 
12:30 – 16:30

Parallellkonferensens sista dag bjuder på olika lösningar på klimatförändringarna. När nya lösningar uppstår krävs det dock också vägar för att implementera dessa. Efter två veckor med fokus på klimatet är det dags att summera, reflektera och se vad vi kan ta med oss hem för att på riktigt inleda omställningen mot en mer hållbar värld.


Hela programmet och beskrivningar samt tider för varje event kan du hitta på Nordiska Ministerrådet hemsida. Var uppmärksam på att programmet kan ändras.
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger