Add more content here...

Normy

Normkritisk design för att synliggöra normer i hållbarhetsdiskursen

Designförslag som utmanar rådande normer om hållbara livsstilar

Vad är en ”hållbar livsstil” och för vem är det “hållbara livet” hållbart? Frågorna ligger till grund för forskningsprojektet Kritisk design för att synliggöra normer i hållbarhetsdiskursen där designprocesser används för att förstå och utmana rådande normer om hållbarhet och hållbara livsstilar.

Projektet leds av Kungliga Tekniska högskolan och Konstfack med finansiering från Energimyndigheten.

Digital utställning:
Normförändring för klimatomställning

Vad är en hållbar livsstil och för vem är den hållbar?
Forskningsprojektet Normy presenterar nu en digital utställning som med utforskar den rådande hållbarhetsdiskursen med tankeväckande normkritiska designlösningar.

Mer handlingskraft i klimatfrågan

Det senaste året har debatten kring hållbarhet och behovet av mer handlingskraft i klimatfrågan fått allt mer uppmärksamhet i den allmänna diskussionen. Exempelvis har Greta Thunbergs klimatstrejk, diskussionen om flygskam och fenomen såsom Klimatklubben, samlat många människor för att göra gemensam sak för att påverka såväl samhällsutvecklingen som det egna vardagslivet i riktning mot en mer hållbar framtid.

Samtidigt som allt fler röster lyfts om behovet av handling och förändring växer också olika bilder fram om vilken typ av förändring som bör ske. Ett exempel är framväxten av en individualistisk inramning av hållbarhet, som understryker tips och inspiration som en viktig morot till förändring.

Hållbara livsstilar i praktiken

Som en reaktion på klimatkrisen växer olika hållbara livsstilar sig starkare. Frågan är hur hållbara dessa livsstilar är i praktiken och framför allt för vem. Många av livsstilsprojekten går ut på att konsumera rätt produkter eller resa klimatsmart, en livsstil som förutsätter både tid och ekonomi. Parallellt med detta lever många människor redan ett liv som i praktiken är det mest hållbara, just på grund av att dessa förutsättningar saknas.

Genom normkritik och design utforskar vi förståelsen av hållbara livsstilar

Utifrån ett normkritiskt perspektiv granskar projektet hinder som byggts in i berättelser om vad det innebär att leva ett hållbart liv när det kommer till tillgänglighet, förståelse och faktiska möjligheter till förändring för olika grupper av människor. En normkritisk designansats fungerar som motor för ett kreativt gestaltnings-drivet utforskande och idégenererande.

Under projektets gång utvecklar vi olika designkoncept som hjälper oss att medvetandegöra, problematisera och diskutera normerande föreställningar om hållbarhet.

 

 

Projektgrupp

Projektet genomförs vid KTH, genom Green Leap, en etablerad forskargrupp vars kompetenser kompletterar varandra inom design- och samhällsvetenskaplig hållbarhetsforskning. Utöver Global Utmaning medverkar: