Add more content here...

”Ny plattform ska göra det enklare att genomföra Agenda 2030 lokalt”

”Ny plattform ska göra det enklare att genomföra Agenda 2030 lokalt”

”Initiativet Sweden Local2030 Hub ska bidra till samverkan och erfarenhetsutbyte kring Agenda 2030 mellan lokala aktörer i och utanför Sverige. Det är ett initiativ från FN och leds inledningsvis av tankesmedjan Global Utmaning”. Intervju med Thomas Melin, senior rådgivare till Global Utmaning i Tidningen Omvärlden den 25 augusti 2020 om etableringen av Sweden Local2030 Hub och genomförandet av Agenda 2030 i Sverige. Här kan du läsa intervjun i sin helhet. 

Utdrag från artikeln: 

Sverige har, enligt FN, goda förutsättningar för att uppnå Agenda 2030. Därför har FN:s generalsekreterares kontor uppmanat Sverige att starta en lokal hub, eller plattform, för erfarenhetsutbyte kring agendan såväl lokalt som globalt.

Den nya plattformen Sweden Local2030 Hub ska öka det lokala genomförandet av de 17 globala målen på för en hållbar utveckling, som världens länder antog 2015. Plattformen ska fungera som en samlingsplats för organisationer, kommuner, forskningsinstitut, företag och nätverk. Aktörerna ska kunna dela med sig av sina erfarenheter på plattformen.

– Hela världen står inför utmaningen med Agenda 2030 och tiden rusar på, vi är många som känner att det börjar bli bråttom att få fart på processerna som ska implementera de globala målen, säger Thomas Melin, senior rådgivare på den svenska tankesmedjan Global Utmaning och sammankallande för hubben, till OmVärlden.

Han menar att Sverige utmärker sig globalt med en hög nivå av kommunalt självstyre. I stort sett alla mål och delmål i Agenda 2030 har koppling till den verksamhet som bedrivs i landets städer och kommuner. Därför har Sverige också viktiga erfarenheter kring lokal implementering att dela med sig av.

– Det finns väldigt många mål som bara kan implementeras lokalt, därför är det viktigt att lokala aktörer och städer förankrar målen. Här kan Sverige fungera som ett bra föregångsland. Vi har en decentralisering i Sverige där mycket av styret sker i kommunerna, säger Thomas Melin.

Ska bidra till samverkan 

Utöver samverkan mellan olika aktörer ska plattformen också bidra till att sprida kunskap och erfarenheter över världen.

– Som indisk aktör kan det vara svårt att veta var man ska vända sig om man är intresserad av ett initiativ som tagits i Sverige. Därför vill vi att den här hubben ska fungera som ett tydligt fönster utåt så att Sverige kan interagera med andra aktörer när det gäller 2030-målen.

Sverige har en hög ambitionsnivå när det kommer till att implementera Agenda 2030. I regeringens proposition för genomförande av Agenda 2030 framhålls att ”kommuner och regioner har en stor del av ansvaret för att genomföra Agenda 2030”.

Som OmVärlden rapporterat tidigare har samtidigt en del kritik framförts kring det svenska genomförandet av de globala målen. I en rapport från Statskontoret konstaterade man att Sverige ligger efter i sin implementering bland svenska kommuner och regioner som också efterfrågar mer stöd i den hållbara omställningen.

/../

Vad tycker ni på Global Utmaning om det svenska genomförandet hittills?

– Vi tycker att det varit förståndig och bra. Man har tagit de formella steg som behövs och Sverige har dessutom visat sig väldigt aktiv internationellt i de här frågorna. Generellt tycker vi att det pågår initiativ som är väldigt bra. Det finns en förståelse, inte överallt men på många ställen finns det en förståelse, för att det här är himla viktigt. Samtidigt finns det massvis med aktörer i Sverige som vi vill underlätta för att kunna samverka med varandra. Det tror vi krävs för att kunna komma till skott och göra saker.

Vem finansierar initiativet?

– Som det är i dagsläget så finansieras det av deltagarna själva. Det finns ingen tanke om att man ska bygga en hel institution. Vi ska försöka uttnyttja de strukturer som finns, men det är möjligt att man i slutändan kommer vilja ha någon personal som samordnar. Initialt står alla aktörer som är med för sina egna kostnader för att man ska kunna utnyttja den kunskap som redan finns.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet.

Här kan du läsa mer om Sweden Local2030 Hub
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger