Add more content here...

Civilsamhället ska få mer makt i det nordiska samarbetet

Civilsamhället ska få mer makt i det nordiska samarbetet

Ett 40-tal organisationer från civilsamhället från Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge och Åland mobiliserar sig på initiativ av de nordiska samarbetsministrarna för att förverkliga ”Vår vision 2030”. Nordiska Ministerrådets insats vill stärka civilsamhällets röst så att Norden blir den mest hållbara och integrerade regionen i världen till år 2030. Den oberoende tankesmedjan Global Utmaning har utsetts till samordnare.

Ett 40-tal organisationer från civilsamhället från Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge och Åland mobiliserar sig på initiativ av de nordiska samarbetsministrarna för att förverkliga ”Vår vision 2030”. Nordiska Ministerrådets insats vill stärka civilsamhällets röst så att Norden blir den mest hållbara och integrerade regionen i världen till år 2030. Den oberoende tankesmedjan Global Utmaning har utsetts till samordnare.

Uppdraget att koordinera civilsamhällesnätverket startar hösten 2021 och pågår under en period på fyra år. Arbetet ska skapa meningsfulla utbyten mellan medlemsorganisationerna och stärka det nordiska civilsamhällets inflytande i beslutsfattande som rör regionens utveckling. Bland de 40 organisationer finns bland annat folkbildnings- och fackorganisationer, representanter från Samerådet, miljö- och klimatorganisationer och HBTQ-föreningar.

”Nordiska ministerrådet vill stärka civilsamhällets röst och deltagande i det nordiska samarbetet – därför har vi etablerat ett Nordiskt civilsamhällsnätverket. Det är viktigt att civilsamhället hörs och aktivt involveras, och att politiker låter nätverket påverka de beslut som fattas i det nordiska samarbetet”, säger Paula Lehtomäki, Generalsekreterare Nordiska Ministerrådet.

I de nordiska länderna har civilsamhället och det mellanmänskliga samarbetet inom regionen spelat en historiskt viktig roll i att stödja demokratiutveckling, folkbildning och regional samverkan.

”Vår långa erfarenhet av att tillsammans med civilsamhället arbeta för en hållbar framtid med Agenda 2030 som ledstjärna ger oss en unik position att leda det nordiska civilsamhällesnätverket. Vi är stolta och hedrade över att Nordiska Ministerrådet har anförtrott uppdraget till oss”, säger Tove Ahlström, vd på Global Utmaning.

Nätverket är tvärsektoriellt sammansatt med balans mellan de nordiska länderna, kön och ålder. Nätverkets bredd skapar möjligheter för medlemmarna att både mötas kring enskilda sakfrågor och att enas i erfarenheten av att som civilsamhällesaktör verka för en hållbar utveckling.

”Det är en unik möjlighet att låta civilsamhället få en tydligare roll i omställningen av Norden till världens mest hållbara och integrerade region. Som koordinator är vår ambition att civilsamhällesnätverket skall bli en fristående sammanslutning av nordiska organisationer som tillsammans granskar, inspirerar och utmanar Nordiska Ministerrådets arbete”, Joel Ahlgren, Programchef Hållbara Städer, Global Utmaning.

”Vår vision 2030” är Nordiska Ministerrådets ramverk för att göra Norden grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart. Målet med ramverket är att Norden skall utvecklas till världens mest hållbara och integrerade region till 2030.

Så här aktiveras nätverket

Under de kommande åren arrangeras både tematiska och tvärsektoriella nätverksmöten i digital och fysisk form. Nätverket har kapacitet att ta sig an gemensamma utmaningar och tillsammans utbyta kunskaper och goda exempel. Därtill kommer nätverket representeras och medverka i Nordiska Ministerrådets processer och bistå med inspel och granskning.

Civilsamhällesnätverket kommer hålla sitt första fysiska möte i Köpenhamn den 2 november under Nordiska Rådets Session 2021. Då kommer nätverkets medlemmar diskutera nätverkets roll och funktion tillsammans med de Nordiska Samarbetsministrarna och representanter från Nordiska MInisterrådet. Global Utmaning kommer också representera civilsamhällesnätverket under den Nordiska Hubben till FN:s Klimatkonferens COP26 i Helsingfors den 12 November.

 

Kontakter:

Joel Ahlgren, programchef Hållbara städer, joel.ahlgren@globalutmaning.se, 0727444452

Sergio Guimaraes, kommunikationschef, sergio.guimaraes@globalutmaning.se, 0761789444

 

 
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger