Add more content here...

Om Global Utmaning

Global Utmaning – hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och klimatmässigt

Vi verkar för en hållbar utveckling klimatmässigt, ekonomiskt och socialt. Vi arbetar för att hitta långsiktiga lösningar på utmaningar inom alla områden. Vi skapar plattformar för samverkan mellan forskning, näringsliv, civilsamhälle, förvaltning och politik. Med oss som nod utbyts information och erfarenheter som leder till politiska förslag. Det i sin tur tar oss alla mot ett mer hållbart samhälle.

Vi är en politiskt oberoende organisation och är helt transparenta i vårt arbete, hur vi styrs och förvaltar de anslag vi får.

Ett nätverk av erfarenhet och kompetens

Grunden i verksamheten är våra rådgivare. Deras expertkunskap sträcker sig genom flera områden: klimat, ekologisk ekonomi, energi, finans, global hälsa, juridik och samhällsplanering. De har gedigen erfarenhet inom forskning, politik, näringsliv och civilsamhället.

Vi har över 90 seniora rådgivare, och 20 “Future Thinkers” – ett nätverk av unga rådgivare som är anslutna till World Economic Forums Global Shapers Community.

”Global Utmanings största styrka är pionjärskapet. Att inte bara kunna mobilisera resurser utan också våga ge sig på de stora svåra frågorna som andra duckar för. Det som alla ser men vill undvika ett tag till.”

Kristina Persson, grundare Global Utmaning
Kristina Persson

Samtal och samverkan för en hållbar framtid

Global Utmaning är en rådgivande organisation till FN. På inbjudan av FN:s generalsekreterare samordnar vi Sweden Local Hub 2030. Där tar vi bort flaskhalsar i samarbetet mellan politiker, civilsamhälle och företag så att vi kan uppnå Globala målen, Agenda 2030.

Utöver har vi drivit projekt med finansiering av bland andra Postkodstiftelsen, Svenska institutet, Sida, VINNOVA och Bill & Melinda Gates Foundation.

16 år med fokus på hållbar utveckling globalt

2020 firade Global Utmaning 15 år och bjöd in till ett reflekterande samtal över tiden som gått och de nästkommande 15 åren – mot Agenda 2030 och vidare.