Add more content here...

Om oss

En oberoende tankesmedja för en hållbar framtid

Oberoende och tvärsektoriell kompetens

Sedan 2005 verkar vi på Global Utmaning för en hållbar utveckling genom långsiktiga lösningar på utmaningar inom ekologiska, ekonomiska och sociala system. Vi skapar plattformar för samverkan mellan forskning, näringsliv, civilsamhälle, förvaltning och politik – där erfarenhets- och kunskapsutbyte ligger till grund för policyförslag som accelererar transformationen för ett hållbart samhälle. Vi är en nod i ett internationellt system och har ett kvalificerat nätverk av seniora rådgivare, forskare och experter med tvärsektoriell kompetens. 

Vår organisation har konsultativt status på FN och har drivit projekt med finansiering av bland andra Sida, VINNOVA och Bill & Melinda Gates Foundation. På inbjudan av FN:s generalsekreterare samordnar Global Utmaning Sweden Local2030 Hub, där nyckelaktörer bygger bort flaskhalsar i sitt arbete gällande Agenda 2030-målen. 

Våra rådgivare

Grunden i vår verksamhet är våra rådgivare, som är namnkunniga profiler inom akademin, näringslivet, politiken och civilsamhället. Deras expertkunskap sträcker sig genom flera områden, såsom klimat, ekologisk ekonomi, energi, finans, global hälsa, juridik och samhällsplanering. 

Global Utmaning räknar med över 90 seniora rådgivare samt 20 ”Future Thinkers”, ett nätverk av unga rådgivare som är anslutna till World Economic Forums Global Shapers Community. 

 

Bakgrund

Vår organisation grundades år 2005 av Kristina Persson, tidigare statsråd, landshövding och vice riksbankschef. Bakgrunden till initiativet var ett starkt engagemang för de demokratiska värdena, öppenhet och internationellt samarbete samt ett genuint intresse för att skapa bättre sociala förhållanden för en hållbar framtid.

”Jag tror en av Global Utmanings största styrkor är pionjärskapet. Att inte bara kunna mobilisera resurser utan också våga ge sig på de stora svåra frågorna som andra duckar för. Det som alla ser men vill undvika ett tag till” – Kristina Persson, grundare och hedersordförande.

Läs mer om vår historia här (länk).

Global Utmaning har tre övergripande verksamhetsmål:

Catarina Rolfsdotter-Jansson och Tove Ahlström (bild: Ewa Malmsten Nordell)

En brygga mellan kunskap och politik

”Vår vision är ett hållbart och välmående samhälle med kapacitet att möta globala utmaningar baserat på gränsöverskridande lösningar, tvärsektoriellt erfarenhetsutbyte och långsiktigt ledarskap. Tack vare diversifierad finansiering, tydligt redovisade partnerskap och ett stort nätverk av rådgivare agerar vi självständigt i förhållande till den politiska makten och gentemot enskilda politiska partier och intressen” – Catarina Rolfsdotter-Jansson, (t.v.) styrelseordförande.

”Tankesmedjor i allmänhet – och oberoende tankesmedjor som Global Utmaning i synnerhet – har en ännu mer samhällsviktig roll när politiska partier alltmer är upptagna av strategier för att enbart vinna valistället för på den faktiska samhällsomställning. Vi fyller ett vakuum vad gäller idégenerering med fokus på effektivitet och resultat, utan hänsyn till eventuella konsekvenser vad gäller politiska sympatier och polarisering i politiken” – Tove Ahlström (t.h.), vd.

(Bild: Ewa Malmsten Nordell)

 

 

16 år med fokus på hållbar utveckling globalt

2020 firade Global Utmaning 15 år och bjöd in till ett reflekterande samtal över tiden som gått och de nästkommande 15 åren – mot Agenda 2030 och vidare.