På väg mot 2050 – politik för ett klimatneutralt EU – Global utmaning
Add more content here...

På väg mot 2050 – politik för ett klimatneutralt EU

Av Magnus Nilsson| 1 mars, 2021

Rapporten På väg mot 2050 – politik för ett klimatneutralt EU syftar till att väcka debatt kring de centrala delarna av EU:s klimatlagstiftning, som avgör om EU:s nya klimatmål ska kunna nås.

EU väntas inom kort klubba en historisk klimatlag som förhandlats fram mellan EU:s regeringar och Europaparlamentet. Genom lagen kommer målet om klimatneutralitet 2050 att omvandlas till juridiska skyldigheter. Politiken måste bli betydligt tuffare än hittills, redan på kort sikt. Nästan hela EU:s klimatlagstiftning måste göras om i grunden, och förutsättningarna för klimatarbetet i Sverige kommer att ändras betydligt.

I denna rapport gör Magnus Nilsson en analys av vad som krävs för att nå EU:s nyligen skärpta klimatmål – och därmed också bädda för att Sverige kan nå sina klimatmål. Kärnan i EU:s klimatpolitik är utsläppshandeln. Rapporten redogör pedagogiskt för hur den fungerar och hur den bör skärpas för att klara Europas omställning till klimatneutralitet år 2050. Magnus Nilsson behandlar också ingående vilken politik som krävs beträffande övrig industri, transporter och arbetsredskap samt hur markanvändningen kan utvecklas mot större totala kolsänkor.

Utgiven: Mars 2021

© 2022 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema